Eind 2021 nam Colruyt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie aan het distributiecentrum Dassenveld in gebruik en werd de capaciteit van het bestaande waterbekken voor de opvang van regenwater uitgebreid tot  9500 m³. Daardoor verminderde de groep het stadswaterverbruik van de 3 sites in de opstartfase met 8.000 m³.

Colruyt Group is al jaren bezig om zijn waterafdruk te verkleinen. De groep vangt zoveel mogelijk regen- en afvalwater op en zuivert het om het opnieuw te kunnen gebruiken. Eind 2021 nam Colruyt Group een gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik op het distributiecentrum Dassenveld in Halle. Die zuivert industrieel en sanitair afvalwater voor drie sites in Halle: distributiecentrum Dassenveld, hoofdkantoor Wilgenveld, en de burelen en de magazijnen op de site Elbeek. Met een productiecapaciteit van 11 m³ drinkwater per uur, kan de installatie elk jaar 90.000 m³ afvalwater zuiveren tot 81.000 m³ zogenaamd “proceswater”. Om er kraantjeswater van te maken wordt het geremineraliseerd door er 20% stadswater aan toe te voegen.

Naast de gloednieuwe installatie, werden de bestaande buffers voor het opvangen van regenwater bij het distributiecentrum Dassenveld het voorbije jaar uitgebreid tot een capaciteit van 9.500 m³. Dankzij deze initatieven, die zijn ontwikkeld in samenwerking met partners zoals Waterleau, is het stadswaterverbruik op de sites met 90% gedaald. De 8.000 m³ bespaard stadswater komt overeen met zo’n 3 olympische zwembaden, wat erg nuttig kan zijn in deze droge tijden. In Dassenveld huldigde Colruyt Group trouwens ook zijn gloednieuwe watertunnel in. “Onder de site Dassenveld ligt een tunnel die oorspronkelijk als opzet had om er geautomatiseerd transport te laten doorrijden. Dit is echter nooit gebeurd. Deze tunnel werd aangepast en wordt nu gebruikt als extra buffer van 5400m³ voor zowel regenwater als proceswater", klinkt het.

Doel: 50% regenwater of proceswater

Maar daar stopt het niet. "Tegen 2025 willen we dat 50 % van het totale waterverbruik van onze eigen activiteiten uit hemelwater - regen, sneeuw, hagel en/of dooiwater - en afvalwater komt", stelt Victor De Meester, hoofd milieu bij Colruyt Group. “We streven daarbij naar een nullozing van hemelwater op de riolering en minder gebruik van ‘nieuw’ kraantjeswater (stadswater). In 2021 kwam 33,37% van het totale watergebruik uit het hemel- en afvalwater."

Op winkelniveau verminderen de formules van Colruyt Group hun stadswaterafname door regenwater te recupereren voor sanitair en beplanting. Dat is goed voor 18 % van het waterverbruik in de winkels. Het belangrijkste waterverbruik van de groep (de helft van het totale volume) is gelinkt aan de vleesverwerkende activiteiten op de site Stroppen en het distributiecentrum Dassenveld in Halle. In 2001 bouwde de groep al een waterzuiveringsinstallatie bij Fine Food Meat, de site voor vleesverwerking. Sinds 2014 wordt dat gezuiverde water opgezuiverd tot drinkwater om het in een gesloten kring te hergebruiken in de productie. Twee jaar later kwam er een installatie bij om hetzelfde te doen voor regenwater.