Vorige week heeft de Brusselse regering in een tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat Brusselse supermarkten van meer dan 1.000 m2 verplicht om hun onverkochte voeding aan goede doelen te schenken. Het gaat om een honderdtal supermarkten in de hoofdstad.

Volgens het WWF wordt vandaag ongeveer 40% van de voedingsmiddelen die in de wereld worden geproduceerd nooit geconsumeerd. Het grootste deel gaat verloren aan het begin van de keten, direct bij de productie of tijdens de distributie. Om hier iets aan te doen heeft de Brusselse regering op 5 maart een wetsontwerp in tweede lezing goedgekeurd waarin een kader wordt vastgelegd “voor het beheer van onverkochte voeding om verspilling tegen te gaan en tegelijk de solidariteit met de minstbedeelden te versterken”. Dat liet Brusselse minister van Leefmilieu en Welzijn, Alain Maron (Ecolo) weten in een persbericht. “Het ontwerp is nu ter advies aan de Raad van State voorgelegd en zal vervolgens ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd", stelt hij. Concreet verplicht het wetsontwerp Brusselse supermarkten van meer dan 1.000 m² om hun onverkochte voeding in eerste instantie aan goede doelen aan te bieden, dan aan voedselverwerkende ondernemingen en vervolgens aan particuliere doorverkopers. Deze nieuwe maatregel zou een impact hebben op een honderdtal supermarkten.

“Als je bedenkt dat in Brussel meer dan 90.000 personen een beroep doen op voedselhulp, is het onaanvaardbaar dat we nog altijd tonnen eetbaar voedsel weggooien”, vervolgt Maron. “Ook al schenken sommige supermarkten hun onverkochte voeding al aan verenigingen, is het vastleggen van een duidelijk kader een belangrijke stap om verdere vooruitgang te boeken in de ecologische en solidaire transitie.”

"Supermarkten doen er al alles aan om voedselverspilling tot een minimum te beperken"

In een reactie aan Gondola uit handelsfederatie Comeos al haar bedenkingen over deze toekomstige wetgeving.  "Met deze onnodige en ongewenste maatregel zou Brussel verder gaan dan Wallonië en Vlaanderen, terwijl het de verkeerde doelgroep treft", zegt communicatieverantwoordelijke Hans Cardyn. "Comeos heeft het kabinet van minister Maron al gewezen op de nood aan logistieke steun voor liefdadigheidsinstellingen, die vaak met vrijwilligers werken en niet altijd in staat zijn om de herverdeling te organiseren, en op het belang van de rol van de overheid in de sensibilisering van de consument, waar het grootste voedselverlies plaatsvindt. Een verplichte donatie voor supermarkten schiet daarom zijn doel voorbij en dreigt een nietszeggende maatregel te worden. Bovendien zal het de snelle verkoop vrijwel onmogelijk maken en resulteren in omzetverlies voor supermarkten. Comeos blijft daarom actief lobbyen tegen het voorstel.”

Hans Cardyn maakte ook van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat supermarkten er al alles aan doen om voedselverspilling tegen te gaan. "Slechts 1,5% van al het voedsel in de schappen van onze supermarkten wordt niet verkocht, tegenover 2% twee jaar geleden. En wat uiteindelijk niet verkocht wordt, wordt zoveel mogelijk gedoneerd door de sector”, klinkt het. Volgens de communicatieverantwoordelijke werden alleen al in 2022 in totaal 33 miljoen maaltijden gedoneerd aan voedselbanken, sociale kruidenierswinkels, sociale restaurants en andere organisaties die armoede bestrijden, wat een stijging van 32% betekent ten opzichte van 2020. "Zelfs wat niet verkocht of gedoneerd wordt, belandt niet in de vuilnisbak, want tot 95% van het onverkochte voedsel wordt gerecycled, bijvoorbeeld als diervoeder of gebruikt in biovergisting", besluit hij.