Op zijn investeerdersdag ‘Capital Markets Day’, licht bpost vandaag zijn plannen voor de komende vijf jaar toe. Uit een preview blijkt dat het postbedrijf vooral rekent op pakjes om in de toekomst te groeien.

In de strategie van bpost zal de traditionele brievenpost altijd de kernactiviteit blijven, klinkt het in een persbericht dat vooruitblikt op het evenement. “Het begon allemaal met brievenpost en dat element zal een belangrijke rol blijven spelen in de toekomst van ons bedrijf,” zegt CEO Koen Van Gerven. Toch is het een feit dat de brievenmarkt al jaren dalende is, en dat dat niet zal veranderen. 

+75% binnenlandse pakjes

De groei zal in de toekomst vooral van pakjes moeten komen. “Wij willen toonaangevend zijn voor pakjes in België en in het buitenland,” klinkt het. Bpost legt ook enkele concrete doelstellingen op tafel: tegen 2020 wil het postbedrijf 75% meer binnenlandse pakjes vervoeren. De inkomsten uit internationale pakjes moeten tegen 2020 minstens verdubbelen ten opzichte van 2015.

 

Winst

De volumegroei in pakjes moet ook winstgevend zijn voor het postbedrijf. Binnen dit en vier jaar wil bpost een EBITDA (bedrijfswinst voor waardeverminderingen en afschrijvingen) van 620 miljoen euro genereren. Ter vergelijking: in 2015 realiseerde bpost een EBITDA van 583,6 miljoen. Die forse winstgroei wil het bedrijf bereiken door stijgende inkomsten, strikt kostenbeheer en een winstgevende bijdrage van reeds aangekondige fusies en overnames.

 

Quid PostNL?

Over een mogelijke overname van PostNL wordt (voorlopig) met geen woord gerept. Hoewel de Nederlanders het overnamevoorstel van bpost hebben afgewezen, lijkt bpost een fusie nog niet helemaal opgegeven te hebben. Het Belgische postbedrijf bereidt momenteel een antwoord voor op de “nee” van PostNL. Mogelijk volgt er nog een nieuw en verbeterd bod, al blijft de overname niet evident