De aftrap van Black Friday is gegeven. Om alles in goede banen te leiden en misbruiken door misleidende reclame te voorkomen werd dit jaar de Europese ‘omnibusrichtlijn’ in het leven geroepen, die nu in Belgisch recht is omgezet.

De Europese omnibusrichtlijn, die sinds eind mei van kracht is in de Belgische wetgeving, heeft tot doel om de consument beter te beschermen, met name tegen misleidende prijsverminderingen. Sinds de invoering ervan zijn detailhandelaren die een promotie willen voeren, verplicht de vorige prijs, de zogenaamde ‘referentieprijs’ van het betrokken artikel op te geven, naast de nieuwe promotieprijs. Om onterechte kortingen te vermijden, moet de referentieprijs overeenkomen met de laagste prijs die de retailer in de 30 dagen vóór de uitvoering van de actie heeft toegepast. Voorts bepaalt de richtlijn dat deze referentieprijs kan verschillen “naar gelang van het verkooppunt of de verkooptechniek van de onderneming”. Met andere woorden, de referentieprijs moet voor elke winkel of webwinkel van een keten afzonderlijk worden vastgesteld. De nieuwe verordening verbiedt ook het publiceren van valse beoordelingen of het verwijderen van negatieve beoordelingen. Er zijn twee uitzonderingen: voor snel bederfelijke goederen moet de termijn van 30 dagen niet in acht worden genomen en voor geleidelijke prijsverlagingen, zoals tijdens de solden, moet de referentieprijs niet gaandeweg gewijzigd worden. Er staan zware sancties op de niet-naleving van de nieuwe regels.

“Een beetje vroeg om de effecten op Black Friday te beoordelen”

“In de vorige situatie hadden we een algemene norm die misleidende praktijken verbood, maar deze norm was veel vager dan wat er nu bestaat met de omnibusrichtlijn”, zegt Grégory Sorreaux, partner bij het advocatenkantoor Thales, gespecialiseerd in zakenrecht. “In het verleden hadden verkopers meer ruimte om zeer regelmatig prijswijzigingen door te voeren en prijsverlagingen te presenteren die geen echte prijsverlagingen waren. De nieuwe wet biedt hiervoor nu een veel strenger kader. ”

De promoties die deze vrijdag (of zelfs deze week) in de retail de ronde doen ter gelegenheid van Black Friday, vallen dus onder de nieuwe regelgeving. “Ik denk dat de impact het sterkst voelbaar zal zijn in de online verkoop, vooral op de grote platforms. In fysieke winkels zijn de termijnen langer en variëren de prijzen minder vaak”, vervolgt Grégory Sorreaux. “Het is echter nog te vroeg om deze effecten te beoordelen. Het zal interessant zijn om de komende maanden van de bevoegde autoriteiten feedback te krijgen, aangezien Black Friday een uitgelezen kans biedt om misbruiken op te sporen en controles uit te voeren. Uiteindelijk zal alles afhangen van de uitvoering van deze controles. En om heel eerlijk te zijn, ben ik er niet zeker van dat de autoriteiten in staat zijn om grondig te controleren hoe de nieuwe verordening op de platforms wordt nageleefd”, besluit de advocaat.