15 federaties en bedrijven uit de palmolieketen hebben zich verenigd in de Belgische alliantie voor duurzame palmolie. Hun gemeenschappelijk doel? Transparante en wetenschappelijk objectieve informatie geven over alle facetten van palmolie, maar vooral er voor zorgen dat de palmolie die gebruikt wordt door onze Belgische producenten volledig duurzaam wordt tegen eind 2015.

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld, en zit in tal van voedingsproducten. Maar de olie heeft een slecht imago gekregen door de ontbossing die de snelle ontwikkeling van de teelt van oliepalmen met zich meebrengt. Dat slecht imago wil de Belgische alliantie voor duurzame palmolie opkrikken, door in te zetten op duurzame palmolie. “Palmolie is niet het probleem, wel of het duurzaam gecultiveerd wordt”, luidt de redenering. Het weren en stigmatiseren is geen oplossing, ervoor zorgen dat de productie duurzaam gebeurt wel, zegt de alliantie.

De leden van de Belgische alliantie (o.a. FEVIA,, Ferrero, Unilever, Vandemoortele, Lotus, Puratos, en SIPEF) ondertekenden concreet een charter, waar WWF en Greenpeace aan meewerkten, waarmee ze zich engageren om tegen 2020 enkel duurzame palmolie te gebruiken in voedingsproducten voor de Belgische markt. Een eerste stap is dat zij voor die producten tegen einde 2015 enkel en alleen RSPO (Round Table for Sustainable Palmoil) gecertificeerde palmolie op de Belgische markt gebruiken.