In België mogen handelaars producten niet onder de inkoopprijs verkopen. Dat verbod staat onder druk nu het EU-hof van Justitie in een antwoord op een vraag van de Gentse Rechtbank van Koophandel verklaard heeft dat het in strijd is met het Europese recht.

Voor de Gentse Rechtbank van Koophandel loopt een rechtszaak die Euronics Belgium (Selexion) aanspaande tegen fotogroep Kamera Express omdat die laatste twee fototoestellen aanbood tegen een prijs die zo laag was dat er volgens Euronics wel sprake moest zijn van verkoop met verlies. Dat was bovendien een ‘lokvogelprocédé’ en daarom een oneerlijke handelspraktijk, vond Euronics. De zaak werd voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, dat nu brandhout maakt van die beschuldigingen en in één beweging van het Belgische verbod. Lokvogelpraktijken vallen niet onder de oneerlijke handelspraktijken die opgesomd staan in de Europese richtlijn voor bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken, klinkt het. Het Belgische verbod op verkopen onder inkoopprijs daarentegen is wel in strijd met de richtlijn. Die stelt dat verkopen met verlies niet door Europa verboden wordt, en België het daarom ook niet mag verbieden.

Een handelspraktijk is volgens de richtlijn oneerlijk wanneer ze het economisch handelen van de consument verstoort, en het is aan een rechter in de betrokken lidstaat om daarover te oordelen. Door het totaalverbod in België heeft die echter niet langer de mogelijkheid om na te gaan of een praktijk al dan niet oneerlijk is.

Het verbod staat dus op de helling, maar handelsorganisatie Comeos hoopt dat het gehandhaafd blijft. “Anders gaan we in België een scheefgegroeide situatie krijgen waarbij grote spelers kleine zaken uit de markt duwen en nieuwkomers met dumpingprijzen de markt destabiliseren. Het is net de rijkdom van België dat al die zaken hier naast elkaar kunnen bestaan”, zegt Comeos-woordvoerder Peter Vandenberghe.

De uitspraak van het EU-Hof betekent volgens Comeos niet meteen het einde van het verbod. “Het Hof zegt dat het verbod de consument niet mag beschermen, maar als de doelstelling om de concurrentie te vrijwaren wordt ingeschreven in de wet, is er geen probleem. Wij hopen dan ook dat de wet snel herbekeken wordt”. Vorige week veranderde de Belgische federale ministerraad nog een de wetgeving over de sperperiode, nog een punt waar ons land en Europa over botsen. Klik hier om daar meer over te lezen.