Twee derde van de Europeanen die vorig jaar op het internet gingen, hebben online aankopen gedaan. Dat is beduidend meer dan in 2012. Net als toen zaten de Belgen in 2016 net iets onder het Europese gemiddelde. De kampioenen van de e-shopping zijn de Britten. De Roemenen hebben nog steeds de grootste achterstand.

Eurostat heeft zopas de meest recente cijfers gepubliceerd over het onlineshopping-gedrag in de 28 landen van de EU. Daaruit blijkt dat 66% van de Europeanen die tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de enquête op het internet gingen, er ook gekocht hebben. In 2012 was dat nog 59%. Het aandeel internetgebruikers dat ook online doet, is dus fors stijgende.

Er zijn evenwel zeer grote verschillen tussen de verschillende lidstaten. Slechts 18% van de internetgebruikers in Roemenië kopen goederen of diensten online, tegenover 87% in het VK. Ook de Denen (84%) en de Duitsers (82%) zijn grote e-shoppers. De Belgen zitten met 65% net onder het Europese gemiddelde.

De grootste groepen zijn de 16/24-jarigen (68%) en de 25/54-jarigen (69%). Opvallend is het feit dat ruim de helft van de 65/74 jarigen op het net kopen.

Er is een opvallend verschil in het koopgedrag van de internetgebruikers naargelang de opvoeding: 80% van de hoger opgeleiden kopen op het internet, tegen 46% van de laaggeschoolden.

Kleding vooral

Wat wordt er het meest online gekocht? In de eerste plaats kleding en sportartikelen (61%), Reis- en vakantiearrangementen (52%), huishoudartikelen, meubels en speelgoed (44%), tickets voor evenementen (38%) en boeken/magazines 33%. Het aandeel van de voeding en de kruidenierswaren is met 25% relatief hoog. Telecom, computer hardware, geneesmiddelen scoren allemaal onder de 20%.

Er werd ook gevraagd hoeveel keren er online is gekocht tijdens de drie maanden voorafgaand aan de enquête. Iets meer dan een derde (35%) had zich beperkt tot één of twee aankopen, bijna evenveel (34%) als zij die drie tot vijf keren aankopen hadden gedaan. Liefst 14% van de internetgebruikers had zijn betaalkaart meer dan 10 maal bovengehaald om op het net te kopen.

Zeer weinig problemen

Bijna zeven op de tien e-shoppers (68%) zegt geen enkel probleem te hebben gehad met hun online aankopen. De grootste klacht (17%) is een laattijdige levering, gevolgd door technische problemen tijdens het bestellen of betalen (13%). Slechts 3% van hen kon niet kopen omdat de verkoper niet in het buitenland wil verkopen en evenveel had te maken met fraudeproblemen.

Overigens zit crossborder e-commerce in de lift. Terwijl in 2012 slechts 25% van de Europese e- shopper in een ander Europees land had gekocht, was dat vorige jaar opgeklommen tot 32%. Zelfs 20% van het kocht in een webshop buiten de EU (tegen 13% in 2012).