De Belgische webwinkels verliezen verder terrein ten opzichte van buitenlandse spelers zoals Zalando of Bol.com. Het afgelopen jaar werd meer dan de helft van de online aankopen in het buitenland worden verwerkt.

E-commerce is het afgelopen jaar verder gegroeid in ons land. Het aandeel van online in de totale omzet van food en non-food retail liep vorig jaar op tot 7,86%, goed voor 7,43 miljard en dat is een stijging van 15% ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit berekeningen van Comeos, de federatie voor handel en diensten die ook de grootste webshops in België vertegenwoordigt. 

 

Aandeel buitenland groter

De groeicijfers zijn positief maar uit de studie blijkt ook dat nu meer dan de helft van de online aankopen in het buitenland worden verwerkt. In 2016 werd 53,7% van de online bestedingen in het buitenland verwerkt, en dat is meer dan ooit. In 2013 bedroeg het aandeel buitenland 37,3% en vorig jaar nog 47,5%. Nu is dat dus al meer de helft. 

“Dat heeft zware gevolgen, als sector missen we 13.739 jobs die niet gecreëerd zijn en naar het buitenland vloeien.  Website, order picking, logistiek, datamining, noem maar op, allemaal jobs die ook hier hadden kunnen ontstaan,” zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. 

De sectorganisatie verwacht dat dat aantal tegen het einde van de regeerperiode zelfs zal oplopen tot 20.000 en verwijst daarbij naar de hoge loonkosten in ons land. Ook de wetgeving rond nachtwerk speelt de Belgische e-commercebedrijven parten. Het akkoord tussen werkgever en vakbonden dat nodig is, lijkt in de praktijk erg moeilijk te bereiken. En dat terwijl de Belg bijna de helft van zijn online aankopen in de avond doet.

 

4 op 10 aankopen ’s avonds

“Meer dan 40% van de online aankopen vinden plaats na 17 uur,” zegt Michel. “Er is dus een duidelijke vraag van de consumenten na de werkuren. We zien ook dat zondag een drukke dag is voor de online aankopen. Dat maakt duidelijk dat we als sector in België over de nodige flexibiliteit moeten kunnen beschikken om de klanten tegemoet te komen.”

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) zegt in De Standaard dat het loonkostenverschil met het buitenland het grootste nadeel blijft voor Belgische e-tailers. Hij wil er samen met Comeos “een creatieve oplossing” voor zoeken, door bijvoorbeeld door via het stelsel van ploegenarbeid de loonlasten te verlagen.