Waar doen consumenten meestal hun inkopen als ze kiezen voor bio? Het antwoord op die vraag is simpel: bij supermarkten. Al is er een duidelijk verschil tussen Vlaanderen en de rest van het land. En verkiest een kwart van de consumenten toch nog altijd een specifiek bioverkooppunt.

Het is het marktonderzoeksbureau Sirius Insight dat onderzocht waar de Belgische bioconsumenten hun inkopen doen. Het analyseerde de verschillende types verkooppunten en leerde daaruit dat 60% van de consumenten bioproducten enkel aankoopt in grootwarenhuizen. Een aanwijzing dat supermarkten voor een democratisering van bio zorgen en veel meer mensen dankzij grootwarenhuizen in aanraking komen met biologische voeding. Ter vergelijking: slechts 8% doet zijn inkopen enkel in biologische verkooppunten, terwijl slechts 5% enkel en alleen bij boerderijen langs gaat. Supermarkten zijn dus nog altijd het geprefereerde kanaal, zeker als je er rekening mee houdt dat een kwart van de bioconsumenten meerdere soorten verkooppunten verkiezen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een combinatie van een supermarkt met biologische verkooppunten. Anders gezegd: zonder supermarkten zou biologische voeding mogelijk nog altijd een niche zijn.