BeCommerce wil gelijke regels aangaande de wettelijke garantietermijnen bij online en offline aankoop van lichamelijke goederen. “De mogelijkheid dat garantie bij online aankopen beperkt zou worden, gaat regelrecht in tegen waar wij voor staan,” zegt BeCommerce-voorzitster Patricia Ceysens.

Zoals eerder gemeld heeft de Europese Commissie vorige week een pakket voorstellen ingediend om de eengemaakte markt in de EU te versterken en te verdiepen. Daarbij worden onder andere maatregelen voorgesteld om de ‘cross border’ webhandel te stimuleren.

Maar parallel daaraan werkt de Europese Commissie aan de praktische invulling van de haar voorstellen. Een daarvan voorziet om het garantietermijn voor online aankopen los te koppelen van aankopen in fysieke winkels. “De Commissie wil de garantie voor online aankopen vastleggen op een termijn van twee jaar, met slechts in de eerste zes maanden een vermoeden van het bestaan van het gebrek. Hierdoor zou de Belgische regering geen enkele maatregel meer kunnen nemen om de consument een betere bescherming te bieden door middel van een nieuwe garantieregeling,” stelt BeCommerce vast. De vereniging is dan ook gekant tegen twee verschillende regimes van garantieregels

 

Huidige situatie

“De consument die vandaag online of offline een product koopt, heeft recht op een garantietermijn van twee jaar, waarbij slechts in de eerste zes maanden het vermoeden bestaat dat het gebrek reeds bestond bij aankoop. Na deze zes maanden is het aan de consument om het bewijs te leveren dat dit gebrek reeds bij aankoop bestond, wat heel moeilijk is,” zegt Ceysens. Zij wijst er op dat Test-Aankoop dan ook ijvert om af te stappen van deze garantieregeling en meteen een effectieve garantietermijn van twee jaar te verzekeren.

BeCommerce is daarom fel gekant tegen het EU-voorstel dat het mogelijk maakt om de garantie bij online aankopen te beperken. “Dergelijke regels zouden immers voor verwarring en rechtsonzekerheid zorgen en de consumentenbescherming zeker niet ten goede komen: in een fysieke winkel zou een consument recht hebben op garantieregel A, maar online zou de consument zich moeten houden aan garantieregel B,” aldus Ceysens.

Twee garantieregels

Volgens haar is dit bovendien ook voor de handelaar geen bevorderlijke situatie, vermits veel fysieke winkels ook een webshop hebben. “Zo zou ook de handelaar met twee garantieregels rekening moeten houden, afhankelijk van de methode van verkoop,” waarschuwt ze. Tevens herinnert zij er aan dat federaal minister voor Consumentenzaken Kris Peeters uitdrukkelijk aangegeven heeft dat “de online en offline garantiewetgeving gelijk moeten zijn” en dat voor hem “online niet beperkt mag worden”.

Een officiële tekst van de Commissie zal wellicht nog enkele maanden op zich laten wachten, aangezien het in dit stadium enkel om een voorstel gaat. Ecommerce Europe en nationale organisaties zoals BeCommerce zullen dan ook hun lobbying intensifiëren om te bekomen er een zo uniform mogelijke regelgeving komt voor online en offline aankopen.