De regering heeft in het dossier van het nachtwerk in de e-commerce haar geweer van schouder veranderd. In plaats van het huidige systeem met bedrijfs-cao’s, komt er dan toch een regeling via een wetsaanpassing. E-commerce- bedrijven zullen nachtwerk kunnen invoeren zonder dat de bonden zich eerst akkoord verklaren. Volgens Carine Moitier, directeur van BeCommerce, is dat uitstekend nieuws.

 

De federale regering heeft in het kader van het begrotingsoverleg beslist dat de wet over het nachtwerk wordt gewijzigd, zodat e-commerce bedrijven ook na 20 uur ’s avonds mogen werken. Volgens de huidige regels, die eind 2015 werden beslist, kan dat alleen per bedrijf ingevoerd worden, als hun vakbonden daarmee instemmen en een bedrijfs-cao wordt afgesloten. In de praktijk wordt die regeling niet of nauwelijks toegepast omdat de bonden in de meeste bedrijven dwarszitten en hoge financiële eisen stellen.

De regering heeft nu beslist om te grijpen naar een wetsvoorstel dat al sinds vorig jaar in de parlementaire pijplijn zit. Dat was ingediend door de liberale volksvertegenwoordigers Patricia Ceysens (die tevens voorzitster is van BeCommerce), Vincent Van Quickenborne en Egbert Lachaert. Het werd ‘on hold’ gezet om het akkoord tussen minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en de bonden over de bedrijfs-cao’s niet te dwarsbomen.

Dat de regering het wetsvoorstel nieuw leven inblaast, heeft met de begroting te maken. De maatregel zou een boost geven aan de e-commerce- sector een boost geven, waardoor honderden banen kunnen gecreëerd worden, die anders naar het buitenland (Nederland vooral) zouden gaan. De regering hoopt volgend jaar zo’n 48 miljoen euro extra binnen te krijgen.

 

BeCommerce reageert positief

Voor BeCommerce, de Belgische koepel van online handelaars groepeert, klinkt dat als muziek in de oren. “Wij waren al lang voorstander van een regeling bij wet van de nachtwerkproblematiek. Het huidige systeem – een regeling bedrijf per bedrijf – is niet werkbaar. Met een wet zouden de drempels weggewerkt worden en wordt het voor iedereen mogelijk om nieuwe logistieke systemen op te zetten,” zei Carine Moitier, directeur van BeCommerce aan Gondola.

Volgens haar hindert het huidige systeem enkel de webshops die hun eigen logistiek organiseren, niet zozeer zij die deze activiteiten uitbesteden. “Nachtwerk in de logistieke bedrijven die het fulfilment verzorgen voor e-commerce bedrijven bestaat al en er zijn geen noemenswaardige problemen. De webshops die hun logistiek zelf organiseren, daarentegen, kunnen met de huidige regels maar zeer moeilijk na 20 uur werken.”

 

Kleine minderheid heeft bedrijfs-cao

Uit een enquête die BeCommerce onder haar leden organiseerde, blijkt dus dat de huidige regeling in een gering aantal webshops toegepast wordt. “59 bedrijven hebben aan de enquête deelgenomen. Dat leerde ons dat 80% nog geen bedrijfs-cao heeft afgesloten. Toch hebben 12 dat gedaan en wordt er bij hen na 20 uur in de logistiek gewerkt”, aldus Moitier.

Zij vernoemde enkele bedrijven die dat doen: New Pharma, Euroshoe (Avance, Shoe Discount en Bristol), Tita.be, Photobox en Torfs. Volgens Moitier zal een algemene regel die voor alle bedrijven geldt, het werk van de webshops effectief vergemakkelijken en nieuwe kansen openen.