BD Group, de marktleider in huis-aan-huis communicatie en digitale promo experiences met de myShopi app en website, heeft via een management buy-out een akkoord bereikt over de volledige verkoop van de distributie van kranten in de agglomeraties Antwerpen en Brussel.

 

Recent stond de nieuwe toewijzing van het nationale krantencontract op de agenda van de federale regering. BD Group zag zich weerhouden als kandidaat voor de nationale bedeling van kranten en tijdschriften, maar trekt zich nu terug uit dit dossier en geeft de krantendivisie (PPP) in handen van Michel d’Alessandro, huidig Operations Director binnen BD Group.

“Een strategische keuze”

Geert Schoenmaekers, CEO van BD Group, beklemtoont dat de focus op de kernactiviteiten aan de basis ligt van deze strategische beslissing: “Met de toewijzing van het krantencontract in de finale fase, drong een beslissing zich op. Een nationale uitrol van de krantenbedeling zou betekenen dat de hele organisatie zich over een lange periode volledig  zou  gaan focussen op een grondige voorbereiding en implementatie van dit dossier. We zien echter  een duidelijk groeipotentieel in myShopi – ons succesvol en snel groeiend omni-channel activatie platform – en  in ons consumentendatabedrijf DBM dat een centrale rol speelt in onze toekomstplannen. We kiezen dus voor de mogelijkheid tot een versnelde investering in myShopi en DBM om ons op die manier nog meer te richten op het inspireren en faciliteren van de digitale shopper en de traditionele consument en het supporteren van retailers en merken in hun omni-channel marketingstrategie.”

 “We garanderen we dat de continuïteit van de krantenbedeling in beide provincies tijdens de overgangsperiode gewaarborgd blijft”, zegt Geert Schoenmaekers. “Dankzij deze transactie kan BD Group in een snel veranderende marktsituatie nog sterker focussen op de uitbouw van myShopi als omnichannel consumentenplatform. Met de combinatie van onze  digitale promo functionaliteiten, ons bereik van 4,3 miljoen brievenbussen en de expertise van DBM beschikken we over een unieke combinatie van mass- en targeted mediakanalen.”