Albert Heijn doet een proef met gratis WiFi in 12 Nederlandse winkels. De keten hoopt zo de toegang tot zijn mobiele app Appie gemakkelijker te maken. Met de test zal kunnen worden nagegaan of een internetverbinding noodzakelijk is voor de klant, maar zal ook het aantal personen dat van de app gebruik maakt vastgesteld kunnen worden. Er zullen zes winkels worden voorzien van een vrije internettoegang. In de andere zes zullen de klant maximaal 60 minuten per dag toegang hebben. De test is op 4 januari jl. begonnen en zal zes maanden duren.