Het nieuwe Brusselse shopping centrum Docks Bruxsel heeft sinds zijn opening eind oktober al meer dan twee miljoen bezoekers ontvangen. Daarmee zit Docks goed op schema om de doelstelling van vijf miljoen bezoekers in het eerste jaar te halen.

Docks Bruxsel, het winkelcentrum dat 20 oktober 2016 zijn deuren opende aan de Van Praetbrug in Brussel, heeft zijn bezoekersaantallen bekend gemaakt. Het winkelcentrum telde 30.000 bezoekers op de opening, 200.000 de eerste vier dagen, 700.000 tijdens de eerste twee weken en zegt dat de kaap van twee miljoen bezoekers midden februari 2017 werd bereikt.

Daarmee zit Docks goed op schema om de zelf opgelegde doelen te bereiken, dit wil zeggen vijf miljoen bezoekers tijdens het eerste jaar. Vooral ook omdat de telling geen rekening houdt met de bezoekers aan de buitenkant van het winkelcentrum, waar ketens als MediaMarkt, SportsDirect en Koezio ook hoge bezoekcijfers optekenen.

"Deze cijfers verheugen ons," zegt Olivier Weets, project developer bij Equilis. "Bovendien opent het Food District (een vijftiental zeer uiteenlopende restaurants, die open zullen zijn tot 22u30) zijn deuren pas in maart, wat de aantrekkingskracht van Docks Bruxsel nog zal verhogen."

"Ruime gangen geven indruk leegte"

Volgens Thierry Debourse, Head of Retail Benelux bij JLL, zijn de bezoekerscijfers van Docks Bruxsel in dit stadium "uitzonderlijk". Wie beweert dat het aantal bezoekers ontgoochelend is, getuigt volgens hem van een gebrek aan marktkennis. Daarmee reageert Docks op eerdere berichten in de media, die schreven dat het winkelcentrum vaak leeg is.

Een verkeerde indruk als gevolg van de architectuur van het shopping centrum, klinkt het. "De ruime gangen en open ruimtes bieden de bezoeker comfort en bewegingsvrijheid. We voeren nieuwe shoppinggewoontes in en dat kan mensen die de drukte van een winkelcentrum gewoon zijn, in de war brengen," legt David Roulin uit, een van de architecten-ontwerpers van het bureau Art&Build.

 

Vlamingen present

Opvallend is ook dat Vlamingen ook goed de weg vinden naar het Brusselse Docks. Terwijl het publiek van Docks Bruxsel vooral uit Brussel komt, blijkt uit intern onderzoek (dat in oktober en december 2016  gevoerd werd), dat 30% van de bezoekers uit de Vlaamse Rand rond Brussel komt, terwijl amper 4% uit Waals-Brabant komt.

 

Geen files 

Docks benadrukt ook dat de mobiliteitsproblemen, waar sommigen voor vreesden, uitgebleven zijn. “Dit is te danken aan het succes van de strategie rond zachte mobiliteit,” klinkt het. Bezoekers gebruiken met andere woorden vaak het openbaar vervoer om naar het winkelcentrum te komen. Het studiebureau Ariès schat zelfs dat twee derden van de klanten kiest voor de zachte mobiliteitsmiddelen (trein, tram, bus, fiets en te voet).