Benoît De Nayer en Kenya Rose, de twee co-CEO's van Actito, presenteren hun ambities voor het inmiddels befaamde platform voor activation marketing. In twee jaar tijd is de onderneming, met hoofdzetel in Louvain-La-Neuve, verdubbeld in omvang en is ze dankzij zes kantoren actief in tientallen landen.

Actito heeft een lange weg afge­ legd sinds zijn oprichting in 2000. Het platform, gespecialiseerd in activation marketing, is aan­ wezig in veel landen dankzij zes kantoren: hethoofdkantoor in Louvain­ La­Neuve voor de Benelux, Frankrijk, Nederland, Engeland, Spanje en ten slotte Canada. Actito is een echt Belgisch succesverhaal. In 2019 nam het bedrijf Smart Focus over. Nu telt het 150 werknemers en heeft het een jaaromzet van 15 miljoen euro. Voor een bedrijf is de kans op verkoop aan een bestaande klant 60 tot 70%, terwijl de kans op verkoop aan een nieuwe klant 5 tot 20% is. Actito heeft al meer dan 500 bedrij­ ven, waaronder Hubo, tuincentra Oh'Green en Truffaut, Jennyfer, Colmar en Buffalo Grill, geholpen om die aankoopintentie om te zetten in een effectieve aankoop.

Kunt u de diensten van Actito nog eens beschrijven?

Benoît De Nayer: Actito ontwik­ kelt wat wij activation marketing noemen. Wij activeren een reeks mechanismen om de klant ertoe aan te sporen om de laatste stap in zijn aankoopproces te doen. Wij zijn actief in de mid­market, ofwel de middelgrote ondernemingen. In de retail komen de data vooral van klantenkaarten, aankopen aan de kassa en online aankopen. Het gebeurt nog vaak dat geranten wei­ nig of geen gebruik maken van deze gegevens. Sommigen gebruiken een eenvoudig mailingssysteem zoals Mailchimp. Actito zorg voor meer­ waarde door data te gebruiken om bepaalde scenarios te activeren: het type consument, de winkel voorkeur, zijn aankoop gedrag zowel als waar hij zich bevindt in zijn klantencyclus. Op basis van al deze gegevens activeren wij een reeks mechanismen om hem aan te sporen om de laatste stap in het aan­ koopproces te zetten. Als een klant een specifiek product goed vindt, kunnen wij hem een e­mail sturen met voorstellen voor gelijkaardige producten. Dat kan ook gebeuren via sms of een pushmelding via een mobiele applicatie, of zelfs via de Wallet, een digitaal systeem dat klantenkaarten op de telefoon ver­ zamelt. Actito dirigeert alles.

Worden de klanten van Actito begeleid bij het leren kennen van de verschillende diensten van het platform?

Kenya Rose: Wij bieden onder­ steuning op maat. Wij stellen Customer Success Managers ter beschikking, die bedrijven bezoe­ ken om samen de door Actito aangeboden tools te ontwikkelen. Het gaat om een technische onder­ steuning die moet bijdragen aan een beter gebruik van het platform gegevensverwerking, selectie van het doelpubliek, verzendtijdstip­ pen of zelfs verzendkanalen. Deze ondersteuning op maat is de echte toegevoegde waarde van Actito in vergelijking met andere oplossin­gen. Ons team van ontwikkelaars is voortdurend bezig met het aan­ passen van de oplossing, ongeveer twee keer per maand introduceren we nieuwigheden. We bieden wel zelf geen marketingcampagnes aan. Mocht een klant dat willen, kunnen wij ook agentschappen ter beschikking stellen die door Actito gecertificeerd zijn, die een deel van of heel de ondersteuning bieden. Dit kan het ontwerpen van een mail zijn, maar ook het bedenken van de content van een campagne of het maken van video's.

We activeren een reeks mechanismen om de klant ertoe aan te sporen om de laatste stap in zijn aankoopproces te doen.

Benoît De Nayer
Co-CEO bij Actito

Actito is een Belgisch, en meer in het algemeen een Europees bedrijf. Is deze Europese verankering belangrijk in een tijd waarin we het veel hebben over lokaal?

Benoît De Nayer: Absoluut, ik zou zelfs zeggen dat onze lokale kant een van onze grootste troeven is. Wij zijn in feite de enige onderneming die in het mid­marketsegment actief is in deze soort activiteit. Sinds de invoering van de GDPR maken onze klanten zich vaak zorgen om het gebruik en de bescherming van gegevens. Amerikaanse oplossingen bieden niet dezelfde garanties op het gebied van gegevensbescherming, zij hebben niet hetzelfde bescher­mingsniveau. Bovendien worden de klantendiensten van Amerikaanse bedrijven vaak uitbesteed en hebben ze eerder een "one size fits all" mentaliteit, wat frustrerend kan zijn als je een dienst op maat wilt maken. Bedrijven komen naar ons voor het lokale aspect, de expertise en de ondersteuning.

Hebt u sinds de gezondheidscrisis het gevoel dat retailers zich meer online willen ontwikkelen?

Kenya Rose: Ik zou de crisis in twee fases samenvatten. In maart 2020, toen de lockdown werd aan­ gekondigd, kenden we een zekere stabiliteit in onze activiteit omdat, wat de retail betreft, een groot aantal retailers hun deuren moesten sluiten en anderen zich op de day to day acti­viteiten richtten. Hierdoor konden zij geen andere activiteiten ontplooien. In een tweede fase hebben veel retailers door de populariteit van e-­commerce beseft dat ze absoluut aanwezig moesten zijn op het inter­ net en ze zijn dan ook overgegaan tot actie. Wij bieden een gebruiksvrien­delijke oplossing, daarmee zorgen we opnieuw voor een meerwaarde.

Wat zijn uw ambities en doelstellingen voor de komende maanden?

Benoît De Nayer: Wij behalen een jaaromzet van 15 miljoen euro, maar wij vinden dat deze markt nog aan het begin staat van een groot­schalige ontwikkeling. Gezien het groeipotentieel zouden wij binnen enkele jaren een omzet van 250 tot 300 miljoen euro kunnen bereiken. Wij zouden graag iets verder naar het noorden uitbreiden, in Duitsland, waar de markt volgens ons nog niet op punt staat.

Kenya Rose: Dit jaar verwachten wij, net als in andere jaren, 30% organi­sche groei. Wij groeien omdat onze marketingmensen weten dat je een relatie met de klant moet opbouwen. Wij helpen kmo’s om een praktische, eenvoudige en schaalbare oplossing te ontwikkelen, zonder dat zij daar­ voor een leger van IT­-specialisten hoeven in te schakelen. Wij ontwik­kelen gesofisticeerde en krachtige tools zonder al te veel middelen te moeten inzetten

Meer info?

Voor meer informatie over de activiteiten van Actito: www.actito.com

Klik hier!