Uit een onderzoek van Test-Aankoop in acht EU-lidstaten blijkt dat 9 op de 10 consumenten voorstander zijn van meer regelgeving om het dierenwelzijn in de veeteelt te verbeteren. Opvallend: slechts 6 op de 10 willen daar méér voor betalen.

Dierenwelzijn is een echte bezorgdheid van de Europese consumenten. Volgens een studie van Test-Aankoop en enkele andere consumentenorganisaties willen 9 op de 10 consumenten strengere Europese wetten om het welzijn van vee te verhogen, zoals meer leefruimte voor de dieren en een verbod op kooien en verminkingen. Opvallend is wel dat slechts 6 op de 10 daar ook meer voor willen betalen. "Ongeveer de helft van de consumenten wil tot 5% extra betalen. Een zeer beperkte groep, 5% van alle bevraagden, wil meer dan 20% extra betalen voor zijn vlees. Vooral jonge mensen zijn bereid om meer te betalen", klinkt het in de studie. 74% van de consumenten wil trouwens dat de EU geldsubsidies geeft aan boeren om strengere dierenwelzijnsnormen toe te passen. Het merendeel (76%) is het er ook mee eens dat de strengere regels niet alleen moeten gelden voor Europese boeren, maar ook voor geïmporteerd vlees. Op basis van deze resultaten roepen Test-Aankoop en de Europese koepelorganisatie BEUC de Europese Commissie op om de bestaande wetgeving aan te passen en waar nodig nieuwe regels voor te stellen. "We vragen de EU en de nationale regeringen om ervoor te zorgen dat de kosten van deze overgang eerlijk worden verdeeld en niet alleen door de consumenten worden gedragen", aldus Laura Clays, woordvoerder van Test-Aankoop.

Verder blijkt nog uit de studie dat consumenten ook beter geïnformeerd willen worden over dierenwelzijn: 7 op de 10 Belgen vindt dat ze hier niet voldoende over weten. Bovendien vertrouwt slechts 21% van de Belgen claims van fabrikanten over hoe goed ze zorgen voor hun dieren. "Om een bewuste keuze te maken voor een meer diervriendelijke voeding, is het natuurlijk belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd zijn", vervolgt Laura Clays, "maar onze studie toont duidelijk aan dat dit helaas niet het geval is. Zelfs als er informatie bestaat, wordt die niet begrepen door de consument. Velen kennen en begrijpen de codes op eierdoosjes bijvoorbeeld niet, hoewel die al een duidelijke indicatie geven van hoe de kippen leven.”