Meer dan driekwart van de verwerkte voedingsmiddelen en dranken bevat ten minste één zoetstof of ingrediënt met een zoete smaak, ook in hartige producten. Dat blijkt uit een breed onderzoek dat in Frankrijk is uitgevoerd en waarvan de bevindingen dinsdag zijn gepubliceerd.

Anses, het Franse agentschap voor de veiligheid van voeding, milieu en gezondheid op het werk, heeft een volledig rapport opgesteld over trends in het gebruik van zoetstoffen of vectoren met een zoete smaak in bewerkte voedingsmiddelen en dranken. Hiervoor heeft het overheidsorgaan de ingrediëntenlijsten van het Observatoire de l'alimentation (Oqali) bekeken van meer dan 54.000 producten op de Franse markt tussen 2008 en 2020. De bevindingen van deze analyse, die dinsdag zijn gepubliceerd, laten zien dat een grote meerderheid (77%) van de producten in kwestie ten minste één zoetmakend of zoet smakend ingrediënt bevat (sacharose, glucose-fructosestroop, aspartaam, vruchtensappen, etc.), zelfs in hartige producten. Bovendien zit sacharose, het equivalent van tafelsuiker, in meer dan de helft van de onderzochte voedingsmiddelen (58%).

Minder zoetstoffen, maar...

Hoewel Anses de afgelopen tien jaar een "significante" daling heeft waargenomen in het percentage producten dat deze zoetstoffen bevat, vooral wat aspartaam betreft, benadrukt het bureau dat dit niet betekent dat het totale suikergehalte van bewerkte voedingsmiddelen en dranken is gedaald. "In dit onderzoek is niet gekeken naar de gebruikte hoeveelheden, omdat deze zelden op de verpakking worden vermeld", legt Julie Gauvreau-Béziat, hoofd van de eenheid Voedselobservatie, uit in het persbericht dat door Anses is gepubliceerd. "De resultaten wijzen niet noodzakelijk op een vermindering van het totale suikergehalte van producten. Het is zelfs belangrijk om te onthouden dat een product dat minder zoetstoffen of vectoren met een zoete smaak gebruikt, niet noodzakelijk een lager suikergehalte heeft. Het verwijderen van een zoetstof kan samengaan met een herziening van het aandeel van andere ingrediënten".

"Er is ruimte voor vermindering”

Het Franse agentschap voor voedselveiligheid maakt van deze gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat een hoge consumptie van suikers de energie-inname boven de behoefte verhoogt, wat kan leiden tot overgewicht of zelfs obesitas, en ook het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker verhoogt. In twee adviezen die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd, beveelt Anses daarom aan dat de suikerinname niet hoger mag zijn dan 100 g per dag voor volwassenen en adolescenten, en 60 g per dag voor kinderen van 4 tot 7 jaar. "Er is ruimte om het gehalte aan zoetstoffen in een groot aantal producten te verminderen", aldus het agentschap. "De inspanningen moeten daarom worden voortgezet om deze hoeveelheden in dranken en bewerkte voedingsmiddelen te verminderen", concludeert het agentschap.