Meer dan 117.000 internetsites met de extension ".be" zou eigendom zijn van buitenlandse ondernemingen. Dit is onlangs duidelijk geworden uit de update van de internetbarometer van Email-Brokers. Van deze sites zouden er 50.000 van Nederlandse ondernemingen zijn. Volgens William Vande Wiele, CEO van Email-Brokers, gaat het om een wederrechtelijke inbezitneming. "Het zou eerlijker zijn om de domeinnaam .be slechts toe te wijzen aan ondernemingen die een BTW-nummer in België hebben en dus een aandeel hebben in de nationale welvaart en de hiervoor benodigde economische inspanningen en solidariteit".

In 2010 vertegenwoordigde de e-commerce slechts 2,5% van het Belgische BBP, tegen 3,7% van het BBP in Frankrijk. In Duitsland, Nederland, Zweden en Groot-Brittannië ligt dit percentage tussen de 6 en 9%. De barometer laat ook zien dat 67% van de 27.500 van de Belgische e-commerce websites zich in Vlaanderen bevindt, tegen 21% in Wallonië en 12% in Brussel. Email Brokers heeft echter een verbetering geconstateerd wat betreft het naleven van de wet. Bij de laatste barometer onderstreepte de barometer namelijk dat 99% van de Belgische commerciële sites de wet niet respecteerde door een aantal verplichte gegevens niet te leveren. Nu is 74% van de sites illegaal.