Danone heeft zopas haar kwartaal- en halfjaarcijfers vrijgegeven en die zijn er vrij goed uit voor de zuivelproducent: zowel de omzet als de winst stijgen. Al heeft dat vooral te maken met de serieuze prijsstijgingen die het bedrijf doorvoerde. De volumes zakken wel.

Danone zag zijn omzet in het tweede kwartaal van 2023 toenemen met 6,4% op vergelijkbare basis tot 7,2 miljard euro tegenover dezelfde periode vorig jaar. Een groei die vooral te danken is aan stevige prijsstijgingen (+8,7%) die het bedrijf doorvoerde. Het volume kende wel een kleine terugval: -2,3%. Als we kijken naar de verschillende markten waar Danone actief is, zien we dat Latijns-Amerika (+10,8%) en China, Noord-Azië en Oceanië (+9,6%) goed scoorden qua omzet, opvallend aangezien die laatste markt zijn prijzen maar met 0,8% liet stijgen. Wat betreft het volume gingen enkel China, Noord-Azië en Oceanië erop vooruit: +8,8%. Europa, dat een mooie omzetgroei van 6,5% - hoofdzakelijk gedreven door een flinke prijsstijging van 11,7% - kon behalen, incasseerde het grootste volumeverlies: -5,1%.

Als we ook de cijfers van het eerste trimester meerekenen en dus kijken naar de eerste 6 maanden van 2023 behaalde de zuivelreus een groei van 8,4% op vergelijkbare basis, waardoor de omzet afklokte op 14,2 miljard euro. Ook hier werd de omzet gedreven door een flinke prijsstijging van 9,4%. De volumes daalden wel iets minder: -1,1%. In tegenstelling tot de volumes nam de nettowinst met maar liefst 48,2% toe tot 1,1 miljard euro.

Bijzondere waardevermindering van 200 miljoen euro

Bij zijn bekendmaking van zijn kwartaal- en halfjaarcijfers ging Danone ook specifiek in op zijn Russische activiteiten. Begin deze maand lieten de Russische autoriteiten weten dat ze de activa van Danone tijdelijk onder hun controle hebben geplaatst, en dat terwijl Danone eind vorig jaar te kennen gaf zijn Russische activiteiten te willen verkopen. Het bedrijf laat nu weten dat het zijn Russische activiteiten zal deconsolideren, wat leidt tot een bijzondere waardevermindering in contanten van ongeveer 200 miljoen euro. Dat bedrag komt bovenop de 500 miljoen euro die Danone vorig jaar nog afschreef op zijn Russische activiteiten.

“We verwachten een omzetgroei rond de 6%”

Gesterkt door de goede resultaten in het tweede kwartaal, verwacht de CEO van Danone, Antoine de Saint-Affrique, dat de omzet dit jaar nog verder zal toenemen. “Hoewel er nog veel moet gebeuren, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet: dit jaar verwachten we een omzetgroei op vergelijkbare basis aan de bovenkant van onze verwachtingen van +4 en +6%, ondersteund door een geleidelijke verbetering van het volume/mix in de tweede helft en een gematigde verbetering van de recurrente brutowinstmarge”, aldus de CEO.