Uit DNA-tests in heel Europa blijkt dat 5% van de geteste voedselproducten sporen van paardenvlees bevatten. Een halve procent van de onderzochte paardenkarkassen waren besmet met de pijnstiller fenylbutazon. In België werd geen paardenvlees aangetroffen.

In de nasleep van het paardenvleesschandaal had de Europese Commissie vorige maand een onderzoek besteld in alle Europese lidstaten. In totaal werden 4.144 tests op paardenvlees uitgevoerd, waarvan 193 gevallen positief waren (4,66%). Ook op de aanwezigheid van de pijnstiller fenylbutazon werden 3.115 controles uitgevoerd, waarvan 16 positief (0,51%). Bij 7.951 controles door de sector zelf werd 110 keer paarden-DNA gevonden (1,38%).

In België werden 106 DNA-tests uitgevoerd op voedingsproducten met als label rundvlees. Daarbij werden geen sporen van paardenvlees of fenylbutazon aangetroffen. In Frankrijk werd het meeste paardenvlees in rundvleesproducten gevonden (13,3%). De komende maanden zal de Commissie voorstellen om de controles van voedingsproducten te versterken.

Ontdek de resultaten van ons onderzoek: Heeft de consument zich in Horsegate verslikt?