Het begin van het jaar is voor veel mensen de ideale gelegenheid om eens de balans van het leven op te maken. En dus ook wat betreft het werk. Volgens een enquête van Tempo-Team, denkt 21% van de Belgische werknemers erover na om van job te veranderen. De meest aangehaalde reden daarvoor is het salaris, maar ook andere elementen spelen een rol. Hieronder 5 goede redenen om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

1. De sfeer is slecht

We brengen meer tijd door op het werk dan thuis. Het spreekt dus vanzelf dat de sfeer en onderlinge relaties daar heel belangrijk zijn. Wanneer uw chef tiranniek is, u telkens verwijten maakt, tegengestelde informatie doorgeeft of nooit feliciteert voor wat u doet, kan dat zwaar gaan doorwegen. U kan ook een probleem hebben met bepaalde collega’s: roddels, achterbakse streken, gebrek aan samenwerking en teamspirit… Slechte onderlinge relaties, vooral met een of meerdere directe collega’s, kunnen zelfs wanneer u uw werk in se graag doet het leven danig vergallen. Wanneer HR niet probeert de problemen op te lossen of uw verantwoordelijke niet kan of wil reageren, is het misschien aangewezen om naar een nieuwe job uit te kijken.

2. Geen groeimogelijkheden

Zeker, u hebt uw werk altijd graag gedaan. Maar toch, u bent nu op het punt gekomen dat u het allemaal wel gezien hebt en de motivatie vermindert. Alles wordt steeds meer routine, u doet voortdurend hetzelfde, op dezelfde manier… Sommigen voelen zich daar best goed bij, anderen ervaren steeds meer de behoefte om iets nieuws aan te vatten. U zou wel willen op zoek gaan naar iets anders, maar de plaatsen waar u in geïnteresseerd bent zijn bezet. Wanneer u binnen uw eigen bedrijf geen groeimogelijkheden meer ziet, is het misschien tijd om elders eens uw licht op te steken.

3. Uw loon heeft zijn maximum bereikt

Een beter salaris bekomen is de hoofdreden die werknemers aangeven om van job te veranderen. Om meer te verdienen is het echter niet altijd voldoende om meer te werken. Of men het nu verdient of niet, wegens onvoldoende budget of loonbarema’s is het niet altijd mogelijk om een loonsverhoging te krijgen. Daarom is het goed om ook eens elders te informeren. Niets belet u om, vooraleer uw ontslag te geven, uw werkgever op de hoogte te stellen van uw verzuchtingen en hem te vragen of hij zich in uw wensen kan vinden of niet. U zou verbaasd zijn hoeveel bedrijven uiteindelijk toch overstag gaan en de wensen van een werknemer die elders een beter voorstel heeft gekregen finaal inwilligen.

4. Uw levenskwaliteit gaat er op het werk op achteruit

Onvoldoende levenskwaliteit op het werk kan verschillende oorzaken hebben. Eerst en vooral de omgeving. Sommige kantoren stralen extreme vijandigheid uit: grijze muren, versleten tapijt, beklemmende lage plafonds, onnatuurlijk neonlicht… Uw werkomgeving heeft een rechtstreekse impact op de manier waarop u uw job percipieert. Vervolgens de ligging. Wanneer het traject naar en van het werk zoveel tijd in beslag neemt dat u uw familie en/of vrienden nauwelijks nog ziet, kan de overstap naar een meer nabijgelegen locatie zeker een goeie beslissing zijn. Uw levenskwaliteit kan er alleen maar wel bij varen. Daarnaast is het ook mogelijk dat u zich te gestresseerd en niet genoeg gewaardeerd voelt. Door de slabakkende economische conjunctuur is het niet uitzonderlijk dat vertrokken werknemers niet worden vervangen. Resultaat is natuurlijk dat evenveel werk door minder personen tot een goed einde moet worden gebracht. Wanneer u dan ook voor drie werkt en daarvoor niet erkend of financieel vergoed wordt, kan het moment aangebroken zijn om elders op zoek te gaan.

5. U bent niet langer gelukkig op het werk

U kunt uw job ook willen verlaten omdat u er doodeenvoudig niet langer gelukkig bent. Of dat een goede reden is? Ja natuurlijk! Wanneer u niet meer gemotiveerd bent en geen voldoening meer haalt uit uw werk, wanneer u iedere morgen met lood in de schoenen vertrekt en op zondag liefst huilend in bed blijft omdat het ’s anderendaags alweer maandag is, is het tijd om naar iets anders op zoek te gaan. Rekening houden met uw eigen welzijn op het werk is geen luxe, maar komt integendeel uw gezondheid ten goede. Wanneer u zo ongelukkig of gestresseerd bent op het werk dat u er psychische klachten van krijgt, aan slapeloosheid gaat leiden, er depressief van wordt of alleen nog maar wil huilen, is het absoluut tijd om actie te ondernemen. Ten slotte kan het natuurlijk ook zijn dat de filosofie van het bedrijf waar u werkt niet langer strookt met de uwe. Wanneer u zich realiseert dat uw eigen waarden niet langer sporen met die van de onderneming waar u werkt, kan het tijd zijn om uit te kijken naar een job die beter bij uw ‘innerlijke zelf’ past.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier