Greenyard heeft zojuist haar resultaten voor de eerste helft van het huidige boekjaar bekendgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een stijging van de netto-omzet met 11,2% (like-for-like). Deze prestatie is toe te schrijven aan de volumegroei bij Fresh en de inflatiecompenserende maatregelen bij Fresh en Long Fresh.

Greenyard heeft een stijging van de aangepaste EBITDA met 9,9 miljoen euro  (+12,3%) aangekondigd, evenals een toename van de marge van 3,5 naar 3,6%. De omzet van de groep steeg met 249,7 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar, en ging van 2,24 miljard naar 2,49 miljard euro in de eerste zes maanden van het jaar, ofwel een stijging van 11,2% (like-for-like). Deze stijging is te danken aan een volumegroei van 1,7% en een prijsstijging van 9,5% ten opzichte van vorig jaar, bovenop een reeds inflatoire omgeving vorig jaar. CFO Nicolas De Clercq verduidelijkt: “Als recent aangestelde Group CFO is het goed om te zien dat het bedrijf sterke resultaten boekt, vooral in de uitdagende marktomstandigheden van vandaag. De volumes zijn verder gestegen en de inflatie-effecten worden binnen de Groep gemitigeerd, wat een basis vormt voor verdere groei in winstgevendheid en de kasstroom. ”

Beide segmenten van het bedrijf groeien, aldus het persbericht van Greenyard. Het Fresh-segment kende een omzetstijging van 10% (like-for-like) dankzij een volumegroei van 2,4%, afkomstig van meer business met Geïntegreerde Klantenrelaties (ICR), en een prijsstijging van 7,6%, ondanks aanzienlijke prijzendruk op bepaalde Europese markten. “Het ICR-aandeel in de totale omzet van Fresh steeg daarom ook van 74% naar 78%”, klinkt het. Tegelijkertijd rapporteerde het Long Fresh-segment een like-for-like omzetgroei van 16,8%. “Die stijging is te danken aan prijsstijgingen van 18,9%, gedeeltelijk gecompenseerd door -1,7% volume en -0,4% gerelateerd aan transportactiviteiten”, klinkt het bij het bedrijf.  Het volume werd  beïnvloed door lagere voorraden bij klanten in een onzekere markt.

Voor het volledige jaar 2023/24 bevestigt Greenyard haar ambitie om een aangepaste EBITDA van 175-180 miljoen euro en en een netto-omzet van 4,9 miljard euro te realiseren.