De zomersolden zullen bij wijze van uitzondering op 30 juni beginnen in plaats van op de gebruikelijke datum 1 juli. De wet bepaalt namelijk dat de soldenperiode één dag eerder begint als de datum op een zondag valt. Bij zijn aankondiging heeft de FOD Economie er echter op gewezen dat de sectoren kleding, lederwaren en schoeisel de sperperiode in acht moeten nemen (van 6 tot 29 juni).