Nadat de pakjeswet begin november werd goedgekeurd door de plenaire Kamer, raakt nu bekend dat zelfstandige koeriers een minimumloon van 32,77 euro per uur zullen krijgen. Zo blijkt uit een koninklijk besluit dat de federale regering vandaag zal goedkeuren.

Minister van Post Petra De Sutter (Groen) kondigde aan dat ze vrijdag het minimumloon voor zelfstandige pakketkoeriers aan de ministerraad had meegedeeld. De minimumvergoeding, die werd berekend door de FOD Economie en zal worden ingevoerd vanaf 2024, bedraagt 32,77 euro/uur. Voor fietskoeriers wordt dat 29,38 euro. Dit minimumbedrag, aangekondigd aan de vooravond van Black Friday, de drukste dag van het jaar voor de pakketsector, zal om de zes maanden worden herzien. De minimumvergoeding komt overeen met een brutobedrag dat het loon, de kosten voor vervoer, kleding en telefoon, de sociale bijdragen en de hospitalisatieverzekering dekt. Hoewel koeriersbedrijven niet onder dit vastgestelde tarief kunnen gaan, staat het ze volgens de minister vrij om meer te betalen. De minister benadrukte dat de invoering van deze minimumvergoeding uniek is in Europa. “Hoeveel ze vandaag verdienen weet ik niet, maar we weten wél wat uit controles bleek: pakjeskoeriers moeten nu vaak in het zwart werken om rond te komen”, aldus minister De Sutter.