In de zaak rond winkelketen Medi-Market moet de boete van de Orde der Apothekers een heel stuk naar beneden gehaald worden. Dat heeft het Marktenhof beslist. 

Vorig jaar werd de Orde van Apothekers door de Belgische Mededingingsautoriteit bestraft met een boete van 1 miljoen euro omdat het de ontwikkeling van winkelketen Medi-Markt zou belemmerd hebben. De Orde ging tegen die beslissing in beroep. In zijn vonnis stelt het Marktenhof, een onderdeel van het Hof van Beroep, nu dat dat beroep gedeeltelijk gegrond is. Het Hof meent dat de Orde een inbreuk op het mededingingsrecht heeft begaan, maar vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit om het bedrag van de boete te herzien. De rechtbank geeft aan dat het bedrag van de boete het plafond van 10% van het jaarlijks inkomen van de Orde niet mag overschrijden. Dat komt neer op minder dan 250.000 euro.