Het aantal passanten in de winkelstraten is sterk omhooggegaan, met een stijging van 46% tegenover een jaar geleden. Tegenover 2019 zit het cijfer wel nog altijd in dalende lijn.

Is het glas halfvol of halfleeg? De cijfers van het halfjaarlijkse onderzoek van Locatus laten ruimte voor interpretatie: er is een forse stijging tegenover een jaar eerder, maar tegenover 2019 is er wel nog altijd een daling. Dat past in de dalende trend die zich al sinds 2012 doorzet en voor een groot deel te wijten is aan de opmars van online shoppen en de toenemende concurrentie van shoppingcentra en baanwinkels. Corona en de opeenvolgende lockdowns zorgden voor een extreme dip, maar dat effect is vanaf dit jaar zo goed als helemaal uitgewerkt. Het cijfer van het aantal passanten zit nu opnieuw dicht b bij de trend sinds 2012. Tegenover dat jaar is het aantal shoppers met 34% gedaald. Doordat corona online shoppen een duw in de rug gegeven heeft en het aantal retailers in stadscentra blijft dalen, ziet het er niet naar uit dat daar snel kentering in komt. De telling van het aantal passanten gebeurde in Aalst, Leuven, Sint-Niklaas, Waasland Shopping en Boulevard de Waterloo (Brussel).