Naar aanleiding van de Klimaattop in Glasgow maakt Carrefour groep bekend dat het zijn klimaatambities gaat opschroeven: tegen 2040 wil het CO2-neutraal zijn. Hoe zit het met de doelstellingen van de andere grote retailers die op de Belgische markt actief zijn?

“CO2-neutraliteit en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zijn twee dingen die veel aandacht krijgen van burgers en consumenten. Carrefour groep is zich bewust van zijn pioniersrol in de retail en wil daarom tegen 2040 CO2-neutraal zijn", meldt Carrefour in een persbericht naar aanleiding van de 26ste Klimaattop die recent van start ging in Glasgow. Om zijn doel te bereiken wil Carrefour onder meer de volgende acties nemen: 100% hernieuwbare elektriciteit gebruiken en het energieverbruik tegen 2030 met 27,5% verminderen ten opzichte van 2019, en de emissies die gelinkt zijn aan het gebruik van koelmiddelen tegen 2030 met 50% en tegen 2040 met 80% verminderen.

"Deze acties samen kunnen tegen 2040 een besparing van 1.280.000 ton CO2-equivalent opleveren. Door een decennium voorsprong te nemen op het eerder afgesproken doel (2050), dat bepaald was door de engagementen van Frankrijk en de Europese Unie om CO2-neutraliteit te bereiken, bevestigt Carrefour zijn engagement voor een voedseltransitie voor iedereen, met respect voor het milieu", besluit de Franse groep. In 2020 heeft Carrefour zijn uitstoot met 9% verminderd ten opzichte van 2019.

Colruyt op weg naar netto-nul uitstoot

Colruyt Group wil vanaf 2030 een netto-nul uitstoot bereiken, dat wil zeggen dat de som van de broeikasgassen die ze uitstoten en de CO2 die ze uit de atmosfeer halen 0 is. De groep verkiest deze term boven de term ‘klimaatneutraal’, omdat die term volgens hen nog voor te veel interpretaties vatbaar is. Tegelijk wil de groep zijn relatieve emissies met 40% verminderen ten opzichte van 2008. De doelstellingen van Colruyt hebben betrekking op directe emissies (gebouwen, transport en productie gelinkt aan de activiteiten van de groep) en indirecte emissies (productie van aangekochte energie), maar niet op emissies uit de waardeketen (leveranciers, klanten, enzovoort).

“In 2008 hadden we 17 ton uitstoot CO2-equivalent per miljoen euro omzet. Voor 2020 was dat 12 ton”, verklaarde Jef  Colruyt, CEO van Colruyt Group, recent nog. “We zoeken continu naar mogelijkheden om nog beter te doen. Maar zelfs dan stoten we nog 100.000 ton per jaar uit. Als je redeneert dat we met onze windmolens op zee veel CO2 besparen die anders via een gascentrale zou worden uitgestoten, zijn we eigenlijk al ‘klimaatneutraal’. Maar voor moeder natuur is die 100.000 ton er natuurlijk nog.” Daarom wil Colruyt zijn CO2-uitstoot opvangen door bossen aan te planten, meer bepaald in Congo (12 miljoen bomen tussen 2022 en 2024). Dit project komt bovenop de andere maatregelen die de retailer geleidelijk doorvoert om zijn uitstoot te verminderen: de omvorming van zijn winkels tot energiezuinige verkooppunten, de overschakeling op natuurlijke koelmiddelen, de uitbreiding van zijn productiecapaciteit voor hernieuwbare energie (met Virya Energy) en de verdere ontwikkeling van zijn eigen Eco-Score.

Delhaize, nu al CO2-neutraal?

Tot slot streeft Delhaize naar CO2-neutraliteit voor al haar activiteiten tegen eind 2021. In het voorjaar kondigde het bedrijf trots aan dat zijn 763 winkels in België al CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken heeft de groep de uitstoot van zijn verkooppunten in iets meer dan 10 jaar met 70% verminderd, wat neerkomt op 93.000 ton CO2 per jaar. Hoe? Door groene stroom te gebruiken, warmtepompen en zonnepanelen te installeren, over te schakelen op LED-verlichting, te kiezen voor energie-efficiënte koelkasten en diepvriezers, natuurlijke koelmiddelen te gebruiken, enzovoort. De overige 30% wordt gecompenseerd door het opstarten of ondersteunen van duurzame projecten in België en in het buitenland, zoals in Ghana en Rwanda. Deze aanpak zal Delhaize ook gebruiken om de rest van zijn activiteiten CO2-neutraal te maken. Daarnaast heeft Delhaize in 2019 het programma 'The Lion's Footprint' gelanceerd, dat de ecologische voetafdruk in de komende jaren moet helpen verkleinen via drie luiken: enkel plastic gebruiken wanneer het recycleerbaar of onmisbaar is, beter omgaan met voedselafval om zo verspilling tegen te gaan en de CO2-uitstoot verminderen.