#3 De stemmen zijn geteld, de coalities staan in de steigers. De verkiezingen van 9 juni hebben winnaars en verliezers opgeleverd die elk hun eigen visie hebben op retail, voeding en e-commerce. Gondola polste naar hun standpunten en presenteert ze u hier, dag per dag. Vandaag: Vooruit.

Welke retailplannen heeft Vooruit?

Zowel in het noorden als het zuiden van het land was er een ruk naar rechts, maar Vooruit hield in Vlaanderen goed stand. Op federaal niveau kan de partij een cruciale coalitiepartner worden. Welke retailstandpunten heeft Vooruit? Het wil onder meer minder paritaire comités en meer eerlijke verloning en vindt dat het Prijzenobservatorium tijdelijk maximumprijzen moet kunnen opleggen.

1) Moet er een limiet komen op het aantal supermarkten in ons land? 

Neen. Dat zou leiden tot lagere kwaliteit, hogere prijzen en minder innovatie. Het is wel de taak van de overheid om de vergunning voor een nieuwe supermarkt te bekijken in het licht van een aantal parameters. Is een nieuwe supermarkt kernversterkend? Zal de nieuwe supermarkt zorgen voor meer concurrentie en dus het doorbreken van de dominantie van bepaalde reeds aanwezige retailers? En is de komst van een nieuwe supermarkt verenigbaar met de uitdagingen op vlak van klimaat en mobiliteit in het betrokken gebied?

2) Moeten de paritaire comités in de retail veranderd worden? 

Ja. Vandaag bestaan er 5 verschillende paritaire comités voor het winkelpersoneel De verschillende comités hadden vroeger hun nut, maar zijn vandaag vooral een bron van oneerlijke concurrentie en een sociale race to the bottom. Het is aan de sociale partners om een akkoord te bereiken over een hervorming. Voor Vooruit is het duidelijk: vereenvoudigen en verminderen naar twee paritaire comités: één voor de échte kleinhandel (bakkers, slagers, buurtwinkels) en één voor de supermarkten . 

3) De prijzen in de supermarkt worden gemonitord door het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. Moet de overheid er volgens jullie op toezien dat de prijzen niet te hoog of te laag worden? 

Het is de taak van de overheid haar consumenten te beschermen tegen extreem hoge prijzen. En om onze zelfstandigen en bedrijven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik door een monopolist. Wanneer sprake is van buitensporige prijsstijgingen voor een bepaald product die niet verklaard kunnen worden door een prijsstijging van de grondstoffen om dat product te vervaardigen, moet het Prijzenobservatorium dan ook kunnen ingrijpen via het opleggen van tijdelijke maximumprijzen. 

4) Zijn jullie een voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen? 

We zijn voorstander van het klassieke systeem van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Je krijgt je geld terug als je je lege verpakking terug naar de winkel brengt, net zoals je met glazen flessen doet. Steve Vandenberghe, Vlaams parlementslid voor Vooruit en een van de grote voortrekkers van de statiegeldcoalitie, organiseerde als kustburgemeester een proefproject op het strand van Bredene. Maar liefst 80% van de plastic flesjes en blikjes werd teruggebracht. 

5) Op vlak van e-commerce loopt België nog achter op buurlanden. Vinden jullie dat er maatregelen moeten komen om die achterstand in te halen? 

We moeten de nieuwe vormen van economie zoals e-commerce en de platformeconomie durven omarmen en tegelijk garanderen dat iedereen die werkt ook een volwaardige bescherming geniet. Dat kan door bijvoorbeeld een minimale levertijd van 36 uur te hanteren. Op Europees niveau willen we graag komaf maken met de gratis retour, die zorgt voor een enorme massa vrachtvervoer en oneerlijke concurrentie tussen multinationals en KMO's, die de teruggestuurde spullen niet massaal vernietigen. 

Vlaams Belang

Benieuwd naar het vorige artikel uit onze serie? Lees dan snel het interview met Vlaams Belang.

Klik hier!
Vlaams Belang

Vision 2024

Dit artikel komt uit onze Vision 2024. Benieuwd naar andere artikels? Neem dan snel een abonnement!

Klik hier
Vision 2024