Bij Delhaize worden er mogelijk geen acties meer gevoerd tot en met 6 januari. Het verzoeningsbureau voor de bedienden heeft een “wapenstilstand” voorgesteld, waardoor de eindejaarsperiode van Delhaize gered wordt van stakingen.

Na een marathonvergadering van vrijdagochtend 9u tot zaterdag om 5u30 op de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg, stelde de sociaal bemiddelaar de bediendevakbonden een “wapenstilstand” voor. De bonden gingen ermee akkoord om geen acties meer te voeren tot na 6 januari, in ruil voor enkele garanties.

Garanties

De “wapenstilstand” is "gebonden aan een engagement over een vijftiental fundamentele principes van de directie die de toekomstige onderhandelingen van het transformatieplan moeten omkaderen", klinkt het in een persbericht. Zo zou het verplichte brugpensioen waar eerder sprake van was, van tafel zijn.

"De principes kunnen de basis vormen van een definitief akkoord dat verder onderhandeld zal worden in januari 2015. Tot zolang wordt de sociale vrede gewaarborgd en zullen er geen acties meer gevoerd worden in de supermarkten", zegt Delhaize in een reactie.

De retailer lijkt met de “wapenstilstand” zo de belangrijke eindejaarsperiode gered te hebben. De achterban van de vakbonden moet wel nog zijn fiat geven voor het akkoord, maar Delhaize zegt dat "klanten de komende dagen en weken in een sereen klimaat verwelkomd kunnen worden voor al hun eindejaarsaankopen".

Akkoord met arbeiders

Vorige week bereikte de directie van Delhaize al een sociaal akkoord met de arbeidersvakbonden. De onderhandelingen met de bediendevakbonden verlopen echter moeilijker, omdat het vooral de bedienden zijn die door de besparingsplannen getroffen worden.