De ondernemingsraad van maandag 29 september bij Delhaize is volgens de vakbonden constructief verlopen. Het ziet er naar uit dat de vakbonden deze week dan ook geen actie zullen voeren. 

Vorige week vrijdag (26 september) werd er nog gestaakt in 19 Delhaize-supermarkten, omdat de vakbonden vonden dat ze onvoldoende details kregen over het transformatieplan van de directie. De afgelopen ondernemingsraad zou een stuk constructiever verlopen zijn, volgens zakenkrant De Tijd.

"Jaarlijks 80 miljoen extra besparen"De vakbonden hebben meer informatie (cijfermateriaal) gekregen over de herstructureringsplannen. Zo zou Delhaize volgens verschillende vakbondsbronnen jaarlijks 80 miljoen willen besparen bovenop de geplande sluitingen. Dat zou de directie willen doen door onder andere wijzigingen in de arbeidsorganisatie, baremieke wijzigingen, het afschaffen van premies, een verhoogde flexibiliteit, schrijft De Standaard.

Er zijn wel nog altijd veel vragen waar de bonden nog geen antwoord op hebben gekregen, zoals hoe de loon- en arbeidsvoorwaarden zullen veranderen. Op 8 oktober verwachten de vakbonden daar meer duidelijkheid over.

De bonden willen nog meer duidelijkheid om met een alternatief te kunnen komen voor de geplande besparingen.