De verpakkingen van voedingsmiddelen zijn doorlaatbaar voor sommige bestanddelen uit de inkt waarmee ze bedrukt zijn. En sommigen daarvan zijn schadelijk, zegt Bruno De Meulenaar (professor in de vakgroep voedselveiligheid en -kwaliteit van de UGent) in De Standaard.

De inkt waarmee voedselverpakkingen bedrukt zijn bevatten een 7.000-tal verschillende bestanddelen. Een aantal daarvan kan, zelfs in kleine concentraties, het immuunsysteem verstoren of zelfs kanker kan uitlokken. Dat zegt althans de professor.

Een probleem dat volgens hem onderschat wordt, en dat hij “een blinde vlek in de regelgeving” noemt. “Er zijn geen wettelijke regels voor de bestanddelen die inkt van verpakkingen mag bevatten. Er zou een lijst moeten komen van stoffen die producenten wél in hun inkt mogen gebruiken. Hetzelfde zou ook voor de lijmen moeten gelden waarmee de verpakkingen dichtgeplakt worden.”, zegt Meulenaer in De Standaard.

Als raad geeft hij mee niet de goedkoopste producten te kopen, omdat daarvoor goedkoper en minder kwalitatief materiaal voor gebruikt wordt.