Bernard Deryckere, de nieuwe voorzitter van FEVIA, heeft donderdag 6 december de nieuwe strategie “FOOD2015” van de Federatie ontvouwd, die met name gericht is op de verhoging van de exporten van de sector met 5 miljard euro tegen 2015. Hij benadrukte ook de uiterst belangrijke rol van de voedingsmiddelenindustrie voor de economische ontwikkeling van België. Een recente studie, die is uitgevoerd door Leo Sleuwagen, professor aan de K.U. Leuven en aan de Vlerick Leuven Genk Management School in samenwerking met Idea Consult, toont aan dat de industrie deze laatste jaren een grotere groei heeft laten zien dan andere sleutelsectoren. Van 2000 tot 2010 is de omzet van de voedingsindustrie met 47% gestegen ten opzichte van een gemiddelde van 18% voor alle industriesectoren samen.

FEVIA wil tegen 2015 de groei van de sector zeker stellen via de export. De organisatie mikt op een verhoging van de omzet van de sector met 44 miljard euro tot 50 miljard euro, waarvan 5 miljard uit de export en 1 miljard op de binnenlandse markt. Dat betekent een groei van 5% per jaar, waardoor het aandeel van de export van 49% naar 55% van de omzet gebracht zou worden. Om deze doelstelling te bereiken en de groei en de werkgelegenheid zeker te stellen, pleit de Federatie voor de versterking van de concurrentiekracht van de voedingsindustrie en een coherente promotie van de troeven van deze industrie.

FEVIA wijst erop dat het essentieel is dat de verschillende promotie- en exportorganisaties de promotie van de kwaliteit en de passie van de Belgen voor voeding op een coherente manier aanpakken. In dit kader lanceert de organisatie het communicatieconcept food.be dat de etalage moet worden om de kwaliteit van de Belgische voedingsproducten in de kijker te zetten. Bernard Deryckere doet een beroep op de regering om een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen om de export te stimuleren. “De excellente reputatie en kwaliteit van de voeding in België is een van de best bewaarde geheimen”, vat Bernard Deryckere samen. “Deze industrie is in België duidelijk een sector van de toekomst en van groei. Wij zijn vastbesloten om samen met al onze partners alle maatregelen te nemen die nodig zijn om deze projecten tot een goed einde te brengen.”