De voedingsindustrie bleef in 2014 de onbetwiste sterkhouder binnen de Belgische industrie. Als sector die relatief ongevoelig is voor cyclische bewegingen, doorstond de sector in 2014 de blijvend moeilijke economische situatie relatief goed. De voedingssector neemt als gevolg daarvan een steeds groter aandeel van de tewerkstelling, export, investeringen en omzet voor zijn rekening. Dat blijkt uit het economisch jaarverslag van Fevia.

Grootste werkgeverHet aantal arbeidsplaatsen uitgedrukt in voltijdsequivalenten (VTE) kende opnieuw een bescheiden groei met 0,1% tot 73.219. Indirect stelt de voedingsindustrie nog eens meer dan 113.489 voltijdsequivalenten tewerk, wat maakt dat er in België in totaal bijna 186.707 voltijdsequivalenten gelieerd zijn aan de voedingsindustrie. Dit staat in schril contrast met de verwerkende industrie waar er in 2014 een afname van de tewerkstelling plaatsvond van 9.177 voltijdsequivalenten. Hierdoor is het aandeel van de voedingsindustrie in de totale industriële tewerkstelling (in arbeidsvolume) opgelopen tot 17,7%, terwijl dit in 2005 nog maar 14,3% was.

Export: +2%De handelsbalans van de voedingsindustrie is 3,9 miljard euro in het groen, een record waar de export van voeding en dranken in ruime mate positief aan bijdraagt. In 2014 is de uitvoer van voeding en dranken immers met een goeie 2% toegenomen. De export bleef voornamelijk gericht op de Europese Unie met als zwaartepunt onze directe buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar de uitvoer naar nieuwe EU-lidstaten en vooral verre exportmarkten wordt steeds belangrijker: de export naar de nieuwe EU-lidstaten steeg met 5% en de verre export (vb. naar de VS) steeg in 2014 met maar liefst 12,5%.

Recordniveau investeringen Na een dip in 2013 trokken de investeringen in 2014 fors aan tot een recordhoogte van 1,3 miljard euro . Hiermee investeert de voedingsindustrie 2,71% van haar omzet. “Omdat een hoog investeringstempo in het verleden een duidelijke wissel op de toekomst is gebleken voor de voedingsindustrie, is het herstel van de investeringsratio een zeer positief signaal voor de Belgische economie”, klinkt het hoopvol bij Fevia.

Consolidatie zet zich voortHoewel het aantal bedrijven in de voedingsindustrie is de voorbije jaren wel stelselmatig afgenomen (-2,3% in 2014, vooral kleine bakkerijen), blijft de voedingsindustrie een echte KMO-sector. 85% van de bedrijven telt immers minder dan 20 werknemers.

Grondstofprijzen wegen op omzetDe omzet van de sector kende een beperkte daling van -0,4% tot 48 miljard euro, waarbij vooral
de lagere noteringen van grondstoffen een neerwaarts effect gehad hebben op
 de omzet. Als we de volatiele prijzen wegzuiveren, blijken de verkopen in volume met 0,3% licht te stijgen. De zuivel- en drankensegmenten zetten, net als de voorbije jaren, sterke prestaties neer met een omzetgroei van respectievelijk 9,7% en 6,0%.

Hoopgevende vooruitzichten voor 2015 Zowel het consumentenvertrouwen als het producentenvertrouwen gaan er de laatste maanden op vooruit en een zwakkere euro kan de verre export een duwtje in de rug geven. “Dit zijn hoopgevende signalen dat de voedingsindustrie ook in 2015 zal blijven groeien”, zegt Fevia.