Jaarlijks gooien alle huishoudens in Vlaanderen samen zo’n 120.000 ton voedsel weg. Om die verspilling tegen te gaan, hebben de Vlaamse regering en de organisaties uit de Vlaamse voedingsindustrie een engagementsverklaring ondertekend.

'Vlaanderen in Actie: Samen tegen voedselverlies' werd ondertekend door de Vlaamse Regering, en sectororganisaties zoals de Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). De ondertekenaars willen inzetten op sensibilisering en preventie van voedselverliezen. “Er is reeds een mooi traject afgelegd, maar we willen samen verder gaan”, klinkt het.

De ondertekenaars engageren zich om volgende zes acties uit te werken:

1) Ketenroadmap opstellen

“In deze roadmap formuleren we een strategie en doelstellingen en leggen we acties vast op schakel- en ketenniveau, om voedselverliezen zoveel mogelijk te beperken en maximaal te valoriseren, in lijn met de Europese doelstellingen.”

2) Kennisbasis opbouwen

“Wij willen een robuuste kennisbasis over voedselverlies in alle schakels van de keten opbouwen. Deze kennisbasis omvat een cijfermatige onderbouwing, analyse van oorzaken en hotspots en het in kaart brengen van efficiënte en effectieve maatregelen, goede praktijken, slimme innovaties en succesvolle samenwerkingsverbanden.”

3) Bewustzijn vergroten

“Wij engageren ons om samen met de relevante stakeholders een brede maatschappelijke sensibilisering rond voedselverlies te bewerkstellingen.”

4) Oproep voor een voedselverliescoalitie

“We willen in Vlaanderen een brede maatschappelijke coalitie op de been brengen om voedselverliezen te reduceren. Wij doen een oproep aan alle bedrijven en organisaties uit de keten, alsook aan alle maatschappelijke stakeholders om de engagementsverklaring te onderschrijven.”

5) De consument erbij betrekken

“We willen een gezamenlijke en gecoördineerde inspanning leveren om de consument te sensibiliseren en op een positieve manier te ondersteunen om voedselverlies te voorkomen.”

6) Sociaal aan de slag

“We streven een duurzaam partnerschap na met sociale initiatieven actief rond voedselhulp.”