De Belgische koekjesfabrikanten Vondelmolen, Vermeiren Princeps, Poppies en Desobry hebben een test uitgevoerd waarbij hun leveringen aan Delhaize en Colruyt, Okay en Retail Partners Colruyt Group gebundeld werden. 

Achter de koekjes en gebakjes die in de supermarkt liggen, schuilt meestal een complex logistiek systeem. Dit geldt in het bijzonder voor de KMO-koekjesfabrikanten die het hele land moeten doorkruisen om de soms kleine leveringen naar de distributiecentra van de retailers te vervoeren. Het toenemende fileprobleem zorgt er voor dat dergelijke kleine leveringen steeds moeilijker, duurder en milieuonvriendelijke worden. De retailers van hun kant zijn dan weer verplicht om de vele kleine leveringen te ontvangen en te verwerken op hun distributieplatforms. 

Om deze leveringen te optimaliseren, werd het ‘Multi Supplier-Multi Retailer Platform’ (MS-MR) opgezet. Dit project liep in maart en bestond erin de leveringen van de koekjesbedrijven aan supermarkten te consolideren en zo het aantal vrachtwagenbewegingen te verminderen. Het is het eerste van negen Europese projecten binnen het kader van NexTrust, een Horizon 2020-project van de EU.

 

Consolidatieplatform

Enerzijds werkten koekjesmakers Vondelmolen, Vermeiren Princeps, Poppies en Desobry mee aan mee het project, en anderzijds de retailers Delhaize, Colruyt, Okay en Retail Partners Colruyt Group (Spar, Alvo, Mini Market en andere zelfstandige winkeliers). De vier koekjesfabrikanten leverden niet meer afzonderlijk rechtstreeks aan de afzonderlijke retailers, maar werkten voor het eerst logistiek samen.   

Concreet leverden ze aan een “consolidatieplatform”. Dat is een fysieke magazijn, waar de koekjesmakers een voorraad van hun producten zetten en van waaruit de retailers volle vrachten met een mix van de producten van de fabrikanten laten vertrekken naar de eigen distributiecentra.

“In plaats van dat er verschillende deels gevulde vrachtwagens van elke fabrikant naar elke retailer vertrekken, kunnen er vanuit het platform met tijdelijke stock volle camions naar de retailer gaan”, zegt  Alex Van Breedam, CEO van Trivizor, dat als logistieke orkestrator en "trustee" (zie verder) meewerkt aan het project. 

De koekjesmakers zijn verantwoordelijk om voldoende voorraad in het magazijn te houden. In plaats van het hele land te moeten doorkruisen met kleine leveringen, moeten ze nu enkel de voorraad op het consolidatiecentrum aanvullen, met volle vrachten. De retailers krijgen op hun beurt gebundelde leveringen, waardoor ze niet het probleem hebben van te kleine volumes.

 

Neutraal 

Dergelijke platforms zijn niet helemaal nieuw, maar tot op vandaag werden ze altijd opgezet door een enkele retailer, die er dan ook de meeste baten van opstreek. Dit nieuwe consolidatieplatform is volgens de initiatiefnemers baanbrekend omwille van de onpartijdigheid ervan en neutraliteit ervan. Zowel naar de koekjesfabrikanten als naar de retailers.

 

Een opmerkelijke eigenschap van het project is de neutrale aansturen door een “trustee”, een soort neutrale tussenpersoon. Die kijkt erop toe dat de samenwerking in lijn ligt met het mededingingsrecht, zodat de concurrerende bedrijven zonder risico op kartelvorming logistiek kunnen samenwerken. De trustees in dit geval zijn Tri-Vizor en Giventis, met ondersteuning van de advocaten van Knuppelhout & Korthals.

 

Hogere beladingsgraden

De piloot liep van 6 tot 31 maart via een maagzijn van Keuhne + Nagel in Mechelen-Zuid. In totaal werden 982 paletten aangeleverd op het platform door 32 vrachtwagens die voor 98% gevuld waren. Daarvan verlieten 940 paletten in 33 vrachtwagens, die voor 89% gevuld waren, het magazijn.

Wordt vervolgd?

Dankzij het project zijn er dus hogere beladingsgraden bereikt, maar welke besparingen er effectief zijn gerealiseerd, zal pas op 6 juni geweten worden. Dan komen de deelnemende partijen samen om alle cijfers te evalueren en om te zien of het project wordt verdergezet.

Verschillende andere koekjesfabrikanten en retailers zouden al aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn, zeggen de initiatiefnemers.