De afvalverwerker Van Gansewinkel brengt voor het eerst een elektrische vuilniswagen in omloop in ons land. Binkey, zoals de wagen heet, gaat rijden in Mechelen, maar heeft al zes broertjes rijden in Nederland.

Binkey gaat restafval en PMD ophalen in de historische binnenstad van Mechelen. Het bedrijf wil de vuilniswagen later ook inzetten in andere Belgische steden.

In 2009 lanceerde Van Gansewinkel de elektrische vuilniswagen al in Rotterdam. Intussen rijden er zes rond in Nederland.

Met de introductie is de milieucirkel volgens Van Gansewinkel rond. ‘Als de Binkey het afval heeft opgehaald, wordt de restafvalfractie omgezet in secundaire brandstof en vervolgens in elektriciteit, die de elektrische vuilniswagen weer aandrijft. Dat is een nieuwe stap naar een nog milieuvriendelijker afvalinzamelproces. Het afval van de Mechelaars wordt zo omgezet in nieuwe energie’, zegt regiodirecteur Raf Lambrix.

Hij ziet vooral mogelijkheden voor de Binkey in stadscentra en bij grote klanten, zoals bijvoorbeeld de luchthaven van Zaventem. De Binkey heeft een actieradius van 50 tot 70 km en rijdt maximum 40 km/u. Opladen duurt zes à zeven uur.