Een kwart van de kmo’s is op dit moment verlieslatend. Dat blijkt uit een recente bevraging van UNIZO. Intussen blijven de energieprijzen crescendo gaan. UNIZO vraagt aan het overlegcomité om, naast maatregelen die de energiefactuur verminderen voor zelfstandigen en kmo’s, ook een steunkader uit werken voor bedrijven in moeilijkheden.

“Zolang een terugkeer naar een aanvaardbare prijs onmogelijk is, is er rechtstreekse steun nodig”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Naast een plafonnering van de gasprijs moet er snel gerichte steun komen voor ondernemers die het sterkst te lijden hebben onder de stijgende energiekost. Europa voorziet hiervoor een crisiskader, dat nu moet worden toegepast door de Vlaamse of federale regering.”

Volgens de energiebevraging die UNIZO de voorbije week voerde bij 1.143 bedrijven is slechts 7% van de ondernemers erin geslaagd de stijgende kosten door te rekenen. Maar liefst 24% is momenteel verlieslatend. “Het ergste moet nog komen, want momenteel heeft bijna de helft van de bedrijven nog een vast elektriciteitscontract”, vervolgt Danny Van Assche. “Zij zijn dus nog relatief beschermd de recente prijsstijgingen.” Voor meer dan een derde van de respondenten is de gasprijs al minstens verdubbeld, een vijfde heeft een stijging van meer dan 200% te verwerken gekregen. Voor elektriciteit is de prijs voor 22% al minstens verdubbeld.

Deze bevindingen komen overeen met de getuigenissen die onze redactie onlangs heeft verzameld bij verschillende zelfstandige handelaars, die het einde van hun vaste tarief met de nodige bezorgdheid zien naderen. Voor degenen die de aankoop van hun bedrijf nog niet hebben afgerond is dit vooruitzicht bijzonder verontrustend en het verplicht hen tot het maken van marges die niet altijd zijn toegestaan door de aankoopvoorwaarden van de centrale.

De energiecrisis wordt voor bedrijven erger dan de coronacrisis, stelt UNIZO. Daarom pleit de organisatie voor de invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas en een steunkader zoals dat voorzien is in Duitsland en Frankrijk. “Concreet wordt de gemiddelde energieprijs van 2021 genomen, die wordt verdubbeld, en op het gedeelte boven de verdubbeling krijgt men 30 procent steun”, besluit UNIZO.