Langzaam gaat het beter met de sector transport en logistiek. Dat staat in het rapport `Onderscheid door kwaliteit` waarin PricewaterhouseCoopers de sector in kaart brengt. De voornaamste conclusie luidt dan ook dat innovatie voor logistiek dienstverleners de belangrijkste route is naar rendement. Blijkens het rapport neemt niet alleen het aantal faillissementen af, maar laat ook de omzet een stijgende lijn zien. Volgens het transportonderzoekbureau NEA zal de gemiddelde omzetgroei in 2010 3,7% bedragen en zal deze groei in 2011 nog eens doorzetten met 2,2%. Ondanks de positieve geluiden denken logistiek dienstverleners dat de laagconjunctuur pas eind 2011 of 2012 ten einde komt. Volgens het rapport hebben vervoerders verschillende maatregelen getroffen om de crisis te trotseren. Velen kozen voor een kostenreductie (83%), maar ook een substantieel aantal van 41% koos voor het flexibiliseren van de capaciteit. Overigens kiezen steeds minder bedrijven voor het ontslag van personeel: koos een jaar eerder nog 48% voor ontslag, nu is dat 17%. Andere oplossingen zijn uitstel of afstel van investeringen (21%) of verkleining van het werkkapitaal (17%).