Unilever heeft de stand van zaken gepubliceerd van de bereikte resultaten in het eerste jaar van zijn “Sustainable Living Plan” voor een duurzame levenswijze. De groep maakte van de gelegenheid gebruik om bekend te maken dat zijn doelstelling om 100% van zijn gecertificeerde duurzame palmolie via Certificaten te dekken, vóór eind 2012 gehaald zal worden, ofwel drie jaar voor de oorspronkelijke deadline. Unilever heeft als nieuwe doelstelling om vóór 2020 al zijn palmolie bij traceerbare bronnen in te kopen. De onderneming zegt met het oog daarop in onderhandeling te zijn met de Indonesische regering voor de bouw van een fractioneerfabriek op Sumatra voor 100 miljoen euro.

De resultaten van het Sustainable Living Plan van Unilever:

1. 24% van alle landbouwgrondstoffen worden nu duurzaam ingekocht (14% in 2010).2. Meer dan 90% van de belangrijkste smeerpasta’s bevatten inmiddels minder dan een derde verzadigde vetten.3. Hernieuwbare energie dekt 20% van het totale energieverbruik van Unilever.4. Sinds 2005 profiteren 35 miljoen mensen van de waterzuiveraar Pureit.5. Het programma voor het wassen van de handen met Lifebuoy-zeep had eind 2011 48 miljoen mensen bereikt. Nieuwe partners zouden Unilever kunnen helpen om in de volgende fase te komen.6. Ten slotte hoopt Unilever het gedrag van de consument te kunnen veranderen. Dat moet bijvoorbeeld leiden tot de verlaging van het gebruik van warm water of het aansporen van consumenten om voedingsmiddelen met minder zout te eten.

In een wereld waar de temperaturen stijgen, de energie steeds duurder wordt, de volksgezondheid achteruit gaat en de voedselvoorziening minder zeker wordt, kunnen bedrijven niet aan de kantlijn blijven staan en de maatregelen van regeringen afwachten”, verklaart Paul Polman, CEO van Unilever. Wij moeten onszelf zien als een onderdeel van de oplossing voor deze problemen. Bij Unilever geloven wij dat ons toekomstige succes afhangt van ons vermogen om onze groei los te maken van ecologische voetafdruk en tegelijkertijd onze sociale impact te vergroten.