Goed nieuws voor diepvriesketen O’Cool: de rechtbank van koophandel van Gent keurt de herstelplannen voor vier vennootschappen van de groep goed. Eerder had een meerderheid van de schuldeisers had zich al achter deze plannen geschaard.

Meer dan een jaar geleden verkeerde O’Cool in financiële moeilijkheden en vroeg de keten bescherming tegen haar schuldeisers. Nu maakt het bedrijf een goede doorstart, en kan het weer verder zonder die bescherming. De uitstaande schulden zullen nu "gefaseerd" worden terugbetaald. In het herstelplan van O’Cool wordt voorzien dat de activiteiten in afgeslankte vorm worden verder gezet. Zo kromp de groep al van 110 winkels naar iets meer dan 60.