De Waalse minister van Openbare Werken, Landbouw, Platteland, Natuur, Bos en Erfgoed, Carlo di Antonio, zou op alle blikjes 10 geld statiegeld willen heffen ter bestrijding van het zwerfvuil. Volgens hem zou de helft van de 7.000 ton afval die jaarlijks langs onze Waalse snelwegen en wegen wordt verzameld uit blikjes bestaan. Met een dergelijke maatregel zou acht miljoen euro kunnen worden bespaard. De minister denkt dat de mensen hierdoor aangezet zullen worden hun blikjes mee terug te nemen in plaats van ze langs de weg achter te laten. De maatregel zou kunnen leiden tot een lichte verhoging van de prijs van blikjes.