De sociale onrust bij Delhaize houdt aan. Zeven Brusselse winkels blijven vandaag dicht, nadat maandag het sociaal overleg spaak liep en vakbonden een stakingsaanzegging indienden die binnen anderhalve week afloopt.

Zeven winkels van Delhaize in Brussel blijven vandaag dicht, nadat er gisteren ook al gestaakt werd in een tiental winkels. “Wij vragen niet dat er gestaakt wordt, maar het personeel van Delhaize heeft er genoeg van”, zegt Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK. “Er is geen nieuw overleg gepland, hoewel de tijd dringt. Daardoor groeit de onrust en het ongeduld. Het is mogelijk dat er meer winkels de deuren sluiten, dat hangt van de mensen af.” Aanleiding is een herorganisatie bij Delhaize die in 2019 plaatsvond om de winkels efficiënter te laten werken. Er kwamen onder meer polyvalente ploegen met personeel dat flexibeler kon worden ingezet. Verder werd ook een vliegende ploeg in het leven geroepen om afwezigheden in winkels op te vangen. Enkel de socialistische vakbond BBTK ondertekende de cao die alles regelde, maar de vakbond zegde cao dit voorjaar op. Daarop volgde maandag een verzoeningsvergadering, maar die draaide op niets uit. “Delhaize minimaliseert het probleem door te zeggen dat er niet in alle winkels een probleem is, maar dat klopt niet”, aldus De Weghe. Delhaize betreurt dat de winkels niet toegankelijk zijn en verwijst de klanten naar de winkels die wel geopend zijn. De winkelketen blijft inzetten op de sociale dialoog en hoopt dat die opgestart wordt en constructief blijft.