Samen met Croustico richtte Spar Spalbeek een broodjescorner in. De opvallende en praktische Croustico Sandwich Corner is het resultaat van een proces van intensieve wisselwerking. Zaakvoerder Jolien Vanhentenrijk en haar familie tonen zich bijzonder tevreden over het partnership.

Sinds mei 2019 bieden jullie als buurtsupermarkt belegde broodjes aan. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen?

Door onze ligging, met veel passage en vlakbij een industrieterrein, hadden we klanten die daar naar vroegen. We besloten op hun vraag in te spelen en grepen dat aan als een kans om onze charcuterietoog beter te benutten. We begonnen heel kleinschalig met deze service, maar het succes van onze brood- jes groeide stelselmatig aan.

De ruimte die we eerst voorzien hadden, werd na verloop van tijd te krap. Toen Croustico, dat al partner bij ons was voor onze bakkerij, hoorde dat we wilden uitbreiden, begon het spontaan mee te denken over een nieuw concept. Begin dit jaar ver- nieuwden we onze winkel én de bakkerij- en charcuterieafdeling. Daarbij installeerden we een broodjescorner.

Met welke ideeën kwam Croustico en wat was jullie eigen inbreng?

Alles kwam in samenspraak tot stand. Dat ging heel vlot. Sommige ideeën van Croustico zorgden onmiskenbaar voor een verbetering. Bijvoorbeeld het toevoegen van een aanbod warme broodjes en het vervangen van onze handgeschreven infoborden door tv-schermen. De broodjescorner is iets kleiner en minder bombastisch geworden dan in hun oorspronkelijke ontwerp stond. Niet vergeten: wij zijn geen broodjeszaak. We waakten erover dat de eigenheid van onze Spar-winkel behouden bleef.

Hoe onthaalde het personeel de veranderingen?

Onze medewerkers ervaren die als een grote vooruitgang. De broodjescorner is zo ingericht dat het heel praktisch en efficiënt werken is. Als ze nu met twee of zelfs drie tegelijk broodjes moeten bereiden, hebben ze daar voldoende ruimte voor.

Dat we het aanbod uitbreidden, onder meer met warme panini’s, vonden ze bovendien een leuke uitdaging. Hoe groter de variatie, hoe groter hun motivatie. De goede begeleiding door Croustico wist het personeel ook erg te appreciëren. Ze voelden zich op die manier echt betrokken bij de veranderingen.

Waaruit bestond de begeleiding door Croustico?

Om te beginnen werden wij, de zaakvoerders, uitgenodigd op smaaksessies in het Food Experience Center van Croustico. Het doel was om meer met ingre- diënten te gaan spelen en onze menukaart wat te pimpen. Samen met de mensen van Croustico selecteerden we nieuwe recepten. Achteraf kreeg het personeel daar duidelijke uitleg over, net als over het maken van de panini’s.

Kun je nog iets meer vertellen over de nieuwigheden?

We hebben bijvoorbeeld samen met Croustico ons eigen broodje Spalbeek, dat we voordien al verkochten, nog wat verfijnd. We gebruiken nu een ander soort pesto voor dit Italiaans geïn- spireerd broodje en de schijfjes tomaat vervingen we door een smeerbare tomatentartaar.

Door die lichtjes andere toets is het broodje nog lekkerder geworden. We pakken nu ook uit met een suggestiebroodje van de maand met verrassende smaken, als extraatje naast ons vaste assortiment. Een goed idee van Croustico waar we zelf niet zouden zijn opgekomen. Dat suggestiebroodje spreekt de meer avontuurlijke klanten aan. En heeft zo’n speciaal broodje onverwacht veel succes, dan kun- nen we het nadien in ons gewone aanbod opnemen.

Hoe reageren de klanten?

Heel positief. Dat Croustico bereid is om mee op maat en lokaal te denken, zorgt voor een meerwaarde. De broodjescorner vroeg uiteraard om een serieuze investering, maar achteraf kun- nen we enkel zeer tevreden zijn dat we deze stap hebben gezet.