De UCM heeft zo’n 300 onafhankelijke handelaars ondervraagd over de solden. Uit de enquête blijkt dat vier handelaars op 10 zeggen dat ze een grotere voorraad hebben dan voor de zomersolden van 2011 en 45% van de handelaars zegt een gelijke voorraad te hebben met vorig jaar. Het moet wel gezegd worden dat de voorraden in 2011 al zeer groot waren. Slechts 12,8% van de door de Union des classes moyennes ondervraagde handelaars zou over minder voorraad beschikken.

Volgens de UCM zouden weinig handelaars op een verhoogde omzet rekenen, hoewel bijna de helft tijdens de solden een grotere verkoop verwacht.

De meerderheid van de handelaars (82,1%) zegt niet in juli bijkomend personeel aan te zullen nemen. De UCM ziet dat als een gevolg van de crisis en de slechte weersomstandigheden.