Het afgelopen jaar hebben de belangrijkste shoppingcentra in ons land 3,56% minder bezoekers over de vloer gekregen dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers (BLSC).

De zestien shoppingcentra die de BLSC vertegenwoordigt, waaronder Wijnegem Shopping Center en City2 in Brussel, hebben in 2016 ruim 89 miljoen bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er 3,56% minder dan het jaar voordien, toen de shoppingcenter zo’n 92 miljoen bezoekers telden. Het gaat zelfs om de grootste daling sinds de BLSC met de metingen begon in 2012.

De shoppingcentra zagen elk kwartaal de bezoekersaantallen dalen, maar het derde kwartaal was veruit het slechts. Toen was er 6,5% minder volk, mede dankzij de zachte weersomstandigheden. In het vierde kwartaal trokken de zestien centra samen 24,5 miljoen bezoekers aan. Een daling van 2,27% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015, toen de effecten van de aanslagen in Parijs en de lockdown in Brussel wel voelbaar waren.