Ondanks de slechte economische situatie voor retailers in de hele wereld noteren de producenten van self-checkout oplossingen onverminderd een sterke groei van de verkoop van dit type voorzieningen. Dit blijkt uit een onderzoek door het Londense bureau voor strategisch onderzoek RBR. Wereldwijd zijn in 2010 26.000 self-checkout units geleverd, een groei van 17%, terwijl het totale aantal verkooppunten dat met deze units is uitgerust met meer dan 20% is toegenomen en nu op 130.000 ligt. RBR verwacht dat dit er in 2016 325.000 zullen zijn, terwijl het aantal nieuwe units jaarlijks 60.000 zal bedragen. Met betrekking tot de fabrikanten maakt RBR bekend dat tweederde van de wereldmarkt van de leveringen van self-checkout systemen in 2010 voor rekening kwam van NCR (met 68% van de markt), vóór Wincor Nixdorf (met 11%) en Fujitsu (9%).

Het aantal leveringen van self-checkout systemen was in 2010 het grootst op de Europese markt (12.700 units). Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, maar als pioniers voor deze oplossingen heeft dit land nog steeds het grootste geïnstalleerde bestand. Europa en de Verenigde Staten bezitten samen 90% van alle tot nu toe geleverde systemen.