Schoenen Torfs zag in 2022 zijn omzet groeien met 8% naar 190 miljoen euro, maar zag ook de kosten gevoelig toenemen. “We moeten voor het eerst onze focus leggen op kostenbesparingen”, aldus CEO Lise Conix. 

Het is een moeilijk jaar geweest, maar Lise Conix blikt blij terug op het jaar 2022. “We halen een omzetgroei van 8% en komen uit op 190 miljoen inclusief BTW. We hebben een ebitda van 10,2%, ofwel 16 miljoen. Dat is een lichte daling tegenover 2021, wat het gevolg is van de toegenomen kosten. We hebben onder meer een stevige stijging van de huurkosten gezien, die tussen 10% en 20% ligt. Daarbovenop kregen we de gestegen energiekosten en loonkosten die gevoelig de hoogte in gingen. Dat zorgt ervoor dat we een focus moeten leggen op kostenbesparing. Dat is nieuw voor ons, in het verleden was het minder nodig om daar de nadruk op te leggen. We willen samen met ons personeel kijken naar hoe onze processen efficiënter en slimmer kunnen verlopen. We denken bijvoorbeeld aan het verbeteren van onze verpakkingen, zodat er minder lucht verpakt en vervoerd moet worden. We willen ook bekijken of we onze huur naar beneden kunnen halen.”

De omzetgroei van 8% heeft Torfs volledig te danken aan de 77 winkels die heeft, waarvan 75 in Vlaanderen en 2 in Wallonnië. “Het nieuwe concept dat we aan het uitrollen zijn, werpt zijn vruchten af: we zien er een groei van 10 à 15%. In de andere winkel ligt dat rond 5%. Het inzetten op beleving, op een ruimer assortiment met ook kledij, levert dus resultaat op.” Tot dusver zijn 45 winkels aan het nieuwe concept aangepast, dit jaar volgen er nog eens een tiental winkels. Alleen de winkels in de binnenstad en shoppingcentra blijven nog achter. Zij zagen wel een groei van 23% in het voorbije jaar, maar blijven nog onder pre-corona niveau. Online is er dan weer een groeivertraging, geeft Lise Conix aan. “De webshop is rendabel, wat helemaal niet evident is als we naar de rest van de markt kijken. We houden het niveau van het jaar ervoor vast, wat heel goed is, rekening houdend met het feit dat we sinds corona een groeiversnelling gekend hebben. Ook daar zien we dat de kostenstijgingen zwaar doorwegen, wat de rentabiliteit onder druk zet.” Een verdere uitbreiding naar Wallonië, waar Torfs vandaag twee winkels heeft, is niet aan de orde. “De twee winkels zijn rendabel, maar we hebben het niet makkelijk om daar de juiste formule te vinden. Wallonië is duidelijk een andere markt. We zijn er wel van overtuigd dat daar plaats is voor een schoenen- en kledingretailer die zich richt op gezinnen.”