Op 29 januari zullen scannerdata van supermarktketens Colruyt, Delhaize en Carrefour voor het eerst gebruikt worden bij de bepaling van de consumptieprijsindex. Dat heeft het kabinet van minister van Economie en Consumptie Kris Peeters (CD&V) bekend gemaakt. 

De plannen over de aanpassingen aan de berekening van de index van de consumptieprijzen werden al in november aangekondigd, maar zijn nu ook bekrachtigd door een akkoord tussen de sociale partners. Op 29 januari 2015 zal de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie voor de bepaling van de consumptieprijsindex voor het eerst scannerdata van Colruyt, Delhaize en Carrefour gebruiken.

VoedingsproductenDe scannerdata komen voorlopig van 9 productgroepen: rijst, bloem, deegwaren, bakkerijproducten, volle melk, halfvolle melk en magere melk, kaas, eieren en suiker. Die productgroepen maken samen 3% van de index uit. Er komen productgroepen bij, zodat vanaf 2016 24,5% van de index op basis van scannerdata wordt berekend. 

Objectief“De nieuwe werkwijze levert een indexcijfer op dat berust bij objectief, reëel en betrouwbaar bronmateriaal voor berekening van de kostprijsevolutie,” aldus Minister van Economie Kris Peeters. Een vaak gehoorde kritiek is nochtans dat de index door het gebruik van scannerdata mee zal veranderen wanneer het consumptiegedrag wijzigt.

Peeters spreekt dat tegen: “De Directie Statistiek gebruikt omzetcijfers alleen om de representativiteit van producten in eenzelfde korf te meten of om verschillende soorten producten die tot eenzelfde groep behoren te verrekenen naar één prijs. De gewichten die van toepassing zijn blijven dezelfde. Daardoor meten de scannerdata enkel de prijsevolutie, niet de wijzigingen in het koopgedrag.”