Gondola en Solvay Brussels School zijn trots en verheugd om u te kunnen meedelen dat zowel de drie grote foodretailers die actief zijn in België als verschillende andere distributeurs actief deelnemen aan het Executive Program in Retail Management. Deze opleiding is de eerste in zijn soort in België. Ze beantwoordt volledig aan de noden die reeds jaar en dag worden geuit door de retailers (en hun leveranciers) om goed opgeleidde kaderleden te hebben. Het is een ambitieus maar toegankelijk programma. De samenwerking tussen Solvay Brussels Schools of Economics en Gondola is bedoeld om de academische kwaliteit en de pragmatische aanpak te garanderen.

De kwaliteit van de deelnemers en van de sprekers uit enseignes zoals Carrefour, Delhaize, Colruyt, Déli Traiteur en producenten zoals Nestlé, Kellogg’s of Unilever, impliceert een sterke interactie zowel tussen de docenten als tussen de distributeurs en leveranciers.

“De steun van de kant van Comeos is belangrijk, want het gaat hier over een opleiding, mét en voor de professionals uit de sector, die we jaar na jaar willen laten groeien”, wordt ons meegedeeld door Pierre-Alexandre Billiet, mede-oprichter van het Executive Program in Retail Management. Deze opleiding heeft zowel betrekking op de retail, maar ook op de producten die er verkocht worden, daarom stelt de steun van BABM ons in staat om het beste van twee werelden te integreren: insights van de kant van de distributeur én van de kant van de leverancier.

Luc Demez, Carrefour: “Carrefour hecht veel belang aan een goede vorming voor haar medewerkers en biedt een waaier aan kwalitatieve interne opleidingen aan, maar dat betekent niet dat we ons daartoe beperken. We nemen ook deel aan dit programma omdat het zo rijk is aan interacties. Meer nog, Carrefour wenst tussen te komen in één van de modules om haar expertise te delen en reflectie te creëren.”

Claude Boffa, mede-oprichter van de opleiding zegt dat “deze vorming reeds een grote erkenning geniet van de professionals in de retail, en dat Solvay Brussels Schools of Economics en Gondola naar de toekomst toe goed gepositioneerd zijn als een bekwaam platform op vlak van distributie in België. Eigenlijk zoals de Solvay Bussiness School historisch altijd al geweest is.”