Procter & Gamble heeft onlangs besloten dat de 10 miljard dollar van zijn reclamebudget te zwaar wegen op de marges van de onderneming. De groep is begonnen met een operatie om zijn kosten te verlagen. In het kader hiervan zullen 1600 personeelsleden worden ontslagen, met inbegrip van marketingspecialisten. CEO Robert McDonald was van oordeel dat hij het niet eeuwig kon doorgaan met het verhogen van het reclamebudget van P&G als de verkopen niet in dezelfde verhouding zouden meestijgen. Hij zegt dat hij het budget wil beperken door vaker een beroep te doen op Facebook en Google, omdat deze media efficiënter zouden werken dan de traditionele, waar het leeuwendeel van het reclamebudget naartoe gaat. Wie weet welke rol de groep uit Cincinnati heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de reclamemedia (waren zij het niet die de "soap" hebben uitgevonden, die tv-series die bedoeld waren om de VVA's uit het publiek in te palmen?), zal zich kunnen voorstellen dat deze koerswijziging een enorme gebeurtenis is.